Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.26 (csb)

  • Pòwstôwô pierszô kantata do biblijnëch tekstów pò kaszëbskù. Prapremiéra w sobòtã.
  • 60 roczëznã smiercë Frãca Sãdzëcczégò mają ùtczoné ùczniacë Karna Pùblëcznëch Szkòłów nr 3 w Kòscérznie.
  • W Redze òni żdżą za zgłoszeniama do III Midzënôrodnégò Kònkùrsu Wizualnégò Kùńsztu „Cassubia Visuales”.

   


  STRZODA, 26 łżëkwiata

  • Stwòrzenié swiata– taczi titel mô kantata wëkònywónô przez Tomasza Fópkã i Paùla Ridla.

  Przë akòmpaniameńce fòrtepianu wëspiéwóné mdą słowa z Knédżi Zôczątków, jaką z hebrajsczégò na kaszëbsczi przełożił òjc Adóm Sykòra. Przërëchtowanié i wëstãp to je dzél dochtorsczégò dokazu Tomasza Fópczi w Mùzyczny Szkòle m. Stanisaława Mòniuszczi we Gduńskù. Na placu strzód gòscy mdze sóm dolmaczéra, jaczi rzecze ò Słowie Bòżim i robòce przë jegò przekłôdanim. Sóm dokôz, chòc mô religijny tekst, mdze zagróny w nieliturgiczny òprawie co je celowim zabiegã – klarëje Tomôsz Fópka. Prawëkònanié kantatë Stwòrzenié Swiata na fòrtepian i baritón mdze w sobòtã ò 6 wieczór w Stôromiejsczi Radnicë we Gduńskù, przë sztrase Kòrzenny 33-35.

  • Ùroczëstą akademią ùczniacë z Karna Pùblëcznëch Szkòłów nr 3 w Kòscérznie – mają ùtczoné 60 roczëznã smiercë swòjégò patrona Frãca Sãdzëcczégò.

  W szkòle béł téż zaprezeńtowóny wëstôwk pòswiãcony żëcémù i ùtwórstwù tegò pòetë, gazétnika i pùblicystë. Frãc Sãdzëcczi je ùrodzony w 1882 rokù w Rotembarkù kòle Kòscérznë. Pisôł colemało wiérztë i brawãdë. To béł téż spòlëznowi dzejôrz. Òd lat latecznëch Sãdzëcczi to je patrón Karna Pùblëcznëch Szkòłów nr 3 w Kòscérznie. Latos z leżnoscë roczëznë ùczniacë mielë kònkùrsë plasticzné i z wiédzë ò patronie szkòłë. Z leżnoscë roczëznë Mùzeùm Kòscérsczi Zemie przërëchtowało wëstôwk pt. Poeta z kaszubskiej niwy. Franciszek Sędzicki – pisarz, działacz narodowy i społeczny. Ekspòzycjã do mòże do 11 czerwińca òbzérac.

  • W Redze òni żdżą za zgłoszeniama do III Midzënôrodnégò Kònkùrsu Wizualnégò Kùńsztu – Cassubia Vissuales.

  Dokazë mòże sélac do 12 czerwińca. To je kònkùrs na artistny plakat, w jaczim jidze ò graficzné przetwòrzenié kaszëbsczich na terôczasną i mòderną fòrmã. W kònkùrsu mògą sztartowac ti co sã zajimają grafiką i projechtowanim amatorskò i warkòwò w wiekù òd 16 lat stôrëch. Latos do akcje promòcje włączëłë sã téż pòlsczé ambasadë w Pòrtugalie i na Lëtwie. Pierszé dokazë ju do naju są wpłënioné – gôdô Paùlëna Piotrowskô z Fabriczi Kùlturë w Redze, tak më chcemë trafic do młodégò pòkòleniô. Plakatë w ùsztiwniony fòrmie to mùszi przesélac na adresã Fabriczi Kùlturë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑