Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.18 (csb)

  • W Gniewinie sã zacznie trzëdniowé swiãto amatorsczégò teatru – Wieżowiskò.
  • Zblëżiwô sã piąté Pòmòrsczé Drobiarsczé Fòrum – tą raą mdze w Chmielnie.
  • Historiczné Mùzeùm Gardu Gduńska ùprzëstãpni jesz wicy swòjëch zbiérów w jinternece.
  • 50 gãbów Redë chce òdkrëc Fabrika Kùlturë.

   


  CZWIÔRTK, 18 maja

  • W Gniewinie sã zaczinô trzëdniowé swiãto amatorsczégò teatru – dzewiąté ju Wieżowiskò.

  To je przezérk jaczi parłãczi pòkòlenia – òd przedszkòlôków do seniorów. Ni ma wiekòwëch ògreńczeniów, je za to pasjô i chãc pòkôzaniô sã na binie. Prawie z brëkòwnotë zaprezeńtowaniô zwënégów gniewińsczégò szkòłowégò karna sã narodza ùdba zòrganizowaniô ti rozegracje – òpisywô Wioletta Majer Szréder. W 9-ti edicje Wieżowiska mdze wëstawioné 50 szpëtôklów – to je rekòrd tegò przezérkù. Wëstąpią colemało amatorsczé teatrë z Pòmòrzô – m. jin. Darżlëbia, Pùcka, Krokòwi, Rëmi, Wejrowa, Trzëgardu, Kartuz, Stôrégò Pòla. 9 Òdemkli Teatralno-Kabaretny Przezérk Wieżowiskò w Gniewinie mdze dérowôł do sobòtë, ògłoszenié werdiktu je zaplanowóné na pół dzewiątą wieczór.

  • Historiczné Mùzeùm Gardu Gduńska ùprzëstãpni – jesz wicy swòjëch zbiérów w jinternece.

  Placówka dosta na to ùdëtkòwienié z Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë. To je drëdżi etap digitalizacje zbiérów. W pierszim dzãka ùdëtkòwieniémù Gardu Gduńska je stwòrzony pasowny warstat, a do jinternetu do kùńca łońsczégò rokù trafiło wicy jak 1 tës. 400 cyfrowëch òbrazów. Mòże je òbzérac na pòrtalu www.dziedzictwo.pomorze.pl. Dzãka dostaniémù wicy jak 270 tës. zł. z programë Cyfrowô Kùltura Mùzeùm zrobi i ùprzëstãpni latos jinternaùtóm 2 i pół tës. òdjimków mùzealnëch òbiektów zrzeszonëch z historiczną spôdkòwizną Pòmòrzô i Gduńdka, w tim z bôłtëcczim jantarã. Pòrtal mdze téż przebùdowóny. W planach je téż pùblikòwanié tam historicznëch òdjimków gduńszczónów. Historiczné Mùzeùm Gardu Gduńska planëje na drëdżi rok rëgnąc z ùsłëgą digitalizacje priwatnëch zbiérów za mòżlëwòtã ùprzëstãpnianiô online.

  • Zblëżiwô sã piąté Pòmòrsczé Drobiarsczé Fòrum – tą razą mdze w Chmielnie.

  Ti co mają chòwë i produceńcë drobiu sã pòtkają z ekspertama 23 i 24 maja. Latos mdze gôdóné ò fùdrowanim, bezpieczeństwã chòwë, profilaktiką kakcydiozë fleszersczich kùrzãtów. Témizna bë mia zaczekawic téż produceńtów kònsumpcjowëch jajów i tëch co mają gãsë. – Wëkładë pòprowadzą szpecjaliscë z ùniwersytetów i jinstitutów z Krakòwa, Pùławów, Lublëna i Pòznaniô – rôczi direchtór Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczi Doradzëznë w Lubaniu Andrzéj Dólny. Ùdzél w piątim Pòmòrsczim Drobiarsczim Fòrum je płatny, òbòwiązywają téż zapisë, bò lëczba placów je ògreńczonô.

  • 50 gãbów Redë chce òdkrëc – Fabrika Kùlturë.

  To je nót mòdelów do spòrtretowaniô. Gardowi Dodóm Kùlturë szëkô za skarniama w kòżdim wiekù òd dzecë do stôrëch lëdzy, jaczé pòzwòlą pòznac rozmajitosc Redë i ji mieszkańców. Wëstôwk pòrtrétów to mdze part projechtu na jaczé Fabrika Kùlturë dosta ùdëtkòwienié z Mùzeùm Historie Pòlsczi. Jegò przédny cél to je òdkrëwanié historie gardu, charakteristnëch dlô Redë placów i wizualizacjô gardu w przińdnoce, a leżnoscą je warającé fejrowanié 50-lecô nadaniô gardowëch prawów. Fabrika Kùlturë planëje téż warkòwnie legeńdów ò redzczich juńcach „Redzilla w komiksie”, gardową grã, graficzny kònkùrs „Futu-Reda” na przedstawienié fùturistny wizje gardu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑