Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.23 (csb)

  • Sensacjowé òdkrëcé w Nederlandach – młodi sztudéra nalôzł nôstarszi znóny tekst ò kaszëbsczim jakno apartnym jãzëkù.
  • Mieszkańcowie Dzemión mògą zgłaszac bédënczi kańdidatów do nôdgrodë Hònórnégò Òbëwatela Gminë.
  • Gardowi Strażnicë we Wejrowie wsôdają na kòła – to dô téż patról na quadze.

   


  WTÓRK, 23 maja

  • Sensacjowé òdkrëcé w Nederlandach – młodi sztudéra nalôzł nôstarszi znóny tekst ò kaszëbsczim jãzëkù.

  Pòchôdô z 1603 rokù, jegò titel to Thesaurus Polyglotus, jegò aùtór Heronymùs Megiser òpisywôł znóné so jãzëczi, w tim lëtewsczi jaczi béł témą sympòzjum na nederlandzczim ùniwersytece. Szczestlëwie sã złożëło, że profesór ze XVII stalata zakwalifikòwôł gò do słowiańsczi familie, dzãka czemù spòmniôł ò jinëch mòwach Słowianów. Czëstim przëpôdkã prawie strona, dze figùrëje kaszëbsczi jãzëk bëła pòkôzónô na prezentacje dlô sztudérów lingwisticzi. I czëstim przëpôdkã strzód nich je Kaszëba Macéj Bańdur, jaczi zarô zmerkôł, że kaszëbsczi jãzëk je òpisóny ò 180 lat rëchli niżle nama sã wëdôwô. Relacjonëje sensacjowé òdkrëcé Macéj Bańdur. Dodôwô, że mùszimë pamiãtac, co 17-stalatny lingwista òpisywôł kaszëbiznã czej òna wëstãpiwa na szerszim jak dzysô terenie, bò ùżiwónô bëła téż pòwszédno w òkòlim Słëpska, a jesz dali – dogadac sã mógł w Darłowie, Sławnie, a mòże i Kòszalënie. Tekst z 1603 rokù wëzbiwô naju wątplëwòtów – ùczałi ju dôwno wiedzelë że kaszëbsczi to je òsóbny jãzëk – cwierdzy Macéj Bańdur. Sztudéra lingwisticzi je dbë, że w archiwach w zôpadny Eùropie to mòże nalézc jesz wiele tekstów jaczé òpisywają kaszëbsczi jãzëk sprzed pôrãset lat.

  • Mieszkańcowie Dzemión mògą zgłosziwac bédënczi kańdidatów do nôdgrodë – Hònórnégò Òbëwatela Gminë.

  Titel je przëznôwóny co 4 lata przez gminowi samòrząd. Donëchczas w tim achtniãtim karnie są profesór Édwôrd Bréza, generôl klôsztoru Paùlënów òjc Arnóld Chrapkòwsczi i prowincjalnô przełożonô Sostrów Frãcyszkanérków Mirona Turzińskô. Titel je dôwóny lëdzóm jaczi przez swòje warkòwé, spòlëznowé i kùlturalné dzejanié sławią gminã Dzemiónë – gôdô wójt Lészk Pòbłocczi. Bédënczi kańdidatów to mòże zgłosziwac do kùńca maja.

  • Gardowi Strażnicë we Wejrowie wsôdają na kòła – to dô téż patról na quadze.

  To je dzél zmianów wprowadzywónëch na zblëżiwający sã latny sezón. – Dzãka nima më mdzemë mielë òkò òsoblëwie na te place, dze aùtołã bë nie szło dojachac – gôdô kòmeńdańt Gardowi Strażë we Wejrowie Zenón Hinca. Òkróm starë ò bezpiek strażnicë mdą téż përzinkã „móbilną turistną jinfòrmacją”. Mają promòcjowé materiale Wejrowa cobë służëc pòmòcą zwiedzywającym atrakcje gardu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑