Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.05.29 (csb)

  • Pòmòrsczi wójtowie, bùrméstrowie i prezydeńcë gardów jednogłosno przëjãlë we Gduńskù Kôrtã Samòrządnoscë – deklaracjã procëmstawieniô rządowim planóm.
  • Wnet 20 tësący wiérnëch bëło na kòrunacje òbrazu Matczi Bòżi Pòceszbë we Wielu.
  • Kaszëbsczé spòrtowé discyplënë sã robią módné.

   

  PÒNIEDZÔŁK, 29 maja

  • Przëjãcé Kôrtë Samòrządnoscë to je brzôd piątkòwégò zjôzdu – wójtów, bùrméstrów i prezydeńtów gardów we Gduńskù.

  Leżnoscą do pòtkaniô béł przëpôdający w sobòtã Dzéń Teritorialnégò Samòrządu. Kôrta to je procëmstawienié dlô rëmnëch zmianów jaczé na nôniższim szczeblu wëszëznów planëje wprowadzëc rząd. W strëmiannikù Kôrtã przëja Zrzesz Pòlsczich Gardów, terô jednogłosno pòmòrsczi samòrządarze. Jak gôdelë – stwòrzenié samòrządów to bëła nôbarżi ùdónô refòrma pò zmianie ùstroju i kòżdé kómbinowanié przë ni dô lëchi efekt gminóm i jich mieszkańcóm. Prżédnik PiS sã wëcopôł prôwdac z wprowadzeniô tzw. nazôtny dwakadencjowòscë le w Kôrce bëło pòdsztrichniãté, że zagróżbów je wicy. – Wëpłókiwanié kòmpetencjów samòrządów czë zmianë w welowny òrdinacje rodzą niegwësnosc przińdnotë samòrządów – wërechòwiwôł pòmòrsczi marszôłk, Mieczisłôw Struk. Kòżdi rok òb czas swiãta samòrządarze tradicjowò wëznacziwają so téż cele na przińdnotã. – W kònteksce mòżlëwi rewòlucje w samòrządach to mdze wôżnô nié le skùtecznosc w dostôwanim dëtków – gôdôł prezydeńt Gduńska Paùel Admòwicz. Dzéń teritorialnégò samòrządu je fejrowóny 27 maja na wdôr pierszich samòrządowëch welacjów z 1990 rokù.

  • Wnet 20 tësący wiérnëch bëło na kòrunacje òbrazu – Matczi Bòżi Pòceszbë we Wielu.

  To bëło historiczné wëdarzenié – gôdelë ùczãstnicë i wielno zjachóny arcëbiskùpòwie i biskùpòwie z całi Pòlsczi. Kòrunacjã prowadzył Primas Pòlsczi ks. Wòjcech Pòlôch, jaczi pòdsztrichiwôł w hòmilie pòbòżnosc Kaszëbów i nasze przërzeszenié do marijnégò kùltu. Pò ùroczëznie przë wielewsczim sanktuarium béł pòswiãcony zmòdernizowóny Dodóm Pielgrzima, jaczi mô służëc rozwijowi pielgrzimkòwi rëszbë na pôłnim Kaszëb.

  • Czidanié klóska, czë nëkanié swinczi – zajmë jaczé przódë królowałë na naszich pòdwòrzach terô wrôcają.

  Przikłôd to je Kãbłowò w gminie Lëzëno dze na festinie nômłodszi próbòwelë swòjëch mòców w tradicjowëch spòrtowëch discyplënach. Dzecë pòznôwałë grã jaką pamiãtają jich ópòwie i starszi, le téż swinkã jaczi kòrzenie sygają 19-égò stalata – gôdô szôłtëch wsë Kãbłowò Pioter Michôłk. Regle grów baro flot zrozmiałë dzecë, jaczé to bëło czãżkò òderwac òd nowi rozriwczi. Tradicjowé kaszëbsczé grë òkróm taczich rozegracjów jak majówka w Kãbłowie są téż òrganizowóné na wëdarzeniach młodzëznowëch klubów Cassubia i Òska, są téż prezentowóné na jich facebookòwëch profilach.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑