Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.08 (csb)

  • To mdze richtich rôj dlô dzôtk. W skansenie we Wdzydzach je òdemkłi „Mùzeùm do zôbawë”.
  • Łączą pasjã z brëkòwnotą dzejaniô – bùtenrządowé òrganizacje z pùcczégò krézu chcą sã zaprezeńtowac.
  • Pòj, òbezdrzë i zrobi òdjimk – rôczą òrganizatorowie regatów we Wiôldżi Wsë.

   


  CZWIÔRTK, 8 czerwińca

  • Jinteraktiwny wëstôwk dlô dzecy je òdemkłi – w Kaszëbsczim Etnografnym Parkù we Wdzydzach.

  W jedny z wicy jak 50 zabëtkòwëch chëczów mają zebróné ekspònatë jaczé nômłodszi mògą dotknąc a téż pòznac historiã i geògrafiã. Wëstôwk pòd zéwiszczã „Mùzeùm do zôbawë?” je zòrganizowóny w bùdinkù z Òseka. W 6 jizbach je pòkôzóné zabëtkòwé wëpòsażenié dôwny chëczë a téż miniaturowé bùdinczi skansen. Dzecë mògą pòznac robòtã etnografa, wrócëc do historie załóżców mùzeùm a téż sã zajinteresowac kòlekcjonerstwã. Jakno pierszé nowi wëstôwk òdwiedzëłë wczora dzôtczi z Wãglëkòjc. Wëstôwk dlô dzôtków w skansenie we Wdzydzach mają przërëchtowóné dzãka ùdëtkòwieniémù z Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu we Gduńskù. Z wdzydzczégò mùzeùm do zôbawë mòże kòrzëstac kòżdi dzéń w gòdzënach robòtë skansenu.

  • Bùtenrządowé òrganizacje z pùcczégò krézu – dadzą sã w niedzelã pòznac.

  Òne mdą téż zachãcywac do pòspólnégò dzejaniô na kòżdorocznym swiãce pòd zéwiszczã Zakòchôj sã w Pùckù. Pòzwa mòże milëc bò òrganizacjów dzejô wicy jak 200 w całim krézu. To dô rozmajité spòrtowé karna, dobrowólné ògniowé straże, stowôrë jak: Pòmòrsczé Historicnzé Karno z Jastarnie, Lubińcowie Pùcczi Zemie z Hélu, Młodëch Mëszlącëch dlô Kòsôkòwa, Towarzëstwò Drëchów Hallerowa, czë Ùpiãksziwaniô Gardu Pùcka. Lësta je długô – Wszëtczé parłãczą pasjã z brëkòwnotą dzejaniô – pòdztrichiwô Katarzëna Jabłońskô z krézowi radë bùtenrządowëch òrganizacjów. Na pùcczim rinkù w niedzelã bùtenrządowé òrganizacje pòkôżą swòjã dzejalnosc. Òprawą swiãta mdą m. jin. kònkùrsë, animacje dlô dzôtk, spòrtowé rozgriwczi i dobrô kùchniô. Sztart ò 1:00.

  • Pòj, òbezdrzë, spãdzë z nama czas i òdjimk zrobi – rôczą òrganizatorowie rregatów we Wiôldżi Wsë.

  Fòtografny kònkùrs to jedna z atrakcjów dlô kibiców. Trzëdniowé miónczi sztartëją w piątk ò 12:00. To mdze 37 Pùchôr Arczi i równoczasno Mésterstwa Pòlsczi juniorów w klase Lase Standard. Ùczãstnikama regatów mdą miónkarze zrzeszony w Pòlsczi Żeglarsczi Zrzeszë, a téż zagreńczny. Strzód nich òlimpijczicë, jak Macéj Grabòwsczi. Na sztrądze dlô lubòtników wòdnëch spòrtów to dô regatowi gardk – midzë rëbacczim pòrtã a wlézenim na sztrąd nr 1 we Wld. Wsë. Mdą animacje i zôbawë dlô dzôtków i stojiszcza z profesjonalnym żeglarsczim sprzãtã. Miónczi na wòdze to je wôrt sfòtografòwac – nôdgrodą są3 dnie w apartameńcë krótkò wiôlgòwiejsczi plażë. Wicy wiadłów na facebookòwim profilu wëdarzeniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑