Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.09 (csb)

  • Czãżczé we wëmòwie, le snôżo zaspiéwóné – piesnie Jana Trepczika rozbrzëmiéwałë w Miszewie kòle Żukòwa.
  • We Wiôldżi Wsë etapama òbswietlą Chłapòwską Drogã i pòstawią chòdniszcze.
  • Ze Szląska na Kaszëbë pòbiegnie 10 dzyrsczich, cobë ùtczëc roczëznã papiesczi pielgrzimczi.

   


  PIĄTK 9 czerwińca

  • Czãżczé we wëmòwie, le pëszno zaspiéwóné – piesnie Jana Trepczika rozbrzëmiéwałë w Miszewie kòle Żukòwa.

  Tam to dało 10 edicjã Wòjewódzczégò Kònkùrsu Piesnie miona prawie Jana Trepczika, jednégò òd nôbëlniészich pòétów. M jin. z jegò dokazama sã mielë zmierzzoné młodi spiéwacë z krézów: kartësczégò, kòscérsczégò i wejrowsczégò. Relacjã z Miszewa przërëchtowôł Pioter Szëca.

  • Na Chłapòwsczi Drodze we Wiôldżi Wsë – mdą pòbùdowóné chòdniszcza i òbswietlenié.

  Gmina mdze to zadanié realizowac etapama. Chłapòwskô Droga je znónô wszëtczim co chcą òb lat minąc sztopë na wjezdze do Wiôldżi Wsë. Wiele sã ò ni slédnym czasã gôdô w kònteksce rońda jaczé pòwstôwô na zbiegniãcym Czisowi i drodżi na Łebcz. Gna wspiérô pùcczi kréz w ti pòdjimiznie. Cobë zwikszec bezpiek na Chłapòwsczi planëje téż pòstawic chòdniszcze i òbswietlenié. – Na pierszi etap më ju delë 200 tës. zł. – gôdô bùrméster Róman Kùżel. Chłapòwską Drogã to bë sã przëdało téż pòszérzëc, bò aùtołë sã mijają z wiôldżima tôklama. To dało taczé planë, le nôprzód to mùszi dostac zgòdã na spùszczenié bómów przë ti drodze. Chòdniszcze òd wòjewódzczi 216 do przejazdu przez bansztrëkã mô pòwstac latos. Pòsobny dzél gmina Wiôlgô Wies planëje na drëdżi rok zrobic.

  • Ze Szląska na Kaszëbë pòbiegnie 10 dzyrsczich – cobë ùtczëc roczëznã papiesczi pielgrzimczi.

  Piątk to je dzéń sztartu sztafétë spòd kòscoła sw. Michała Archanioła w Szląsczi Rudze. W biégù ùdzél wzãło 10 miónkarzów, strzód nich trzech Kaszëbów. Na jednégò miónkarza kòżdégò dnia przepôdô 25-30 km drodżi. Òrganizatorowie chcą w taczi spòsób ùtczëc papieską pielgrzimkã do Trzëgardu, dze Jón Paùel II wëgłosył słowa czerowóné do Kaszëbów, w jaczich pòdsztrichiwôł jak wôżnô je dlô naju juwernota i jãzëk. Szlązôcë to przesłanié téż bëlno rozmieją, cwierdzą òrganizatorowie. Szpùr mdze przebiégôł szlachùjąco do bansztrëczi parłãczący Górny Szląsk z Kaszëbama, tak zwóny wãglowi magistralë. W sztaféce biegną nôleżnicë Rekreacjowò-Spòrtowégò Klubù TKKF Jastrząb Ruda Śląska.

  • Centrum Riviera w Gdinie rôczi na dzéń – fùl kaszëbsczich wrażeniów.

  Teater dlô dzecy, karno jaczé pòrwie do tuńca, kabaretné piesnie i kòńcert mùzyzi pop – to wszëtkò żdże tëch, jaczi 17 czerwińca przëjadą do Hańdlowégò Ceńtrum Riviera w Gdinie. Òd 12:00 atrakcje dlô dzôtków a téż pòkôzk lëmieniô gropków z glënë, pózni zagraje Dzecné Karno Piesnie i Tuńca, a lëdze na sprawùnkach mdą mòglë spróbòwac malowac na płótnie. Ò 5 pò pôłnim zagrają finaliscë Kaszëbsczégò Jidola, gòdzënã pózni swój wëstãp zacznie królewô kaszëbsczégò pòpù Damroka. Całi czas w Rivierze mdze wëjazdowé sztudio Radia Kaszëbë, temù tim, co 17 czerwińca jadą do Gdinie na Grzëpã Swiãtégò Maksymiliana më gôdómë nié do ùczëcô, le do ùzdrzeniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑