Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.16 (csb)

  • Rëmiô sã rëchtëje do nôwikszi bùtnowi rozegracje jakô promùje nôrodną kùlturã i ùróbk.
  • W gminie Kòscérzna òni kùńczą energeticzną mòdernizacjã dwùch szkòłów i szëkùją sã do remòńtów wiejsczich zalów.
  • Kaszëbskô lëteratura na wałach Radia Kaszëbë – emitëjemë zwãkòwą wersjã “Solë Zemi” Eùgeniusza Prëczkòwsczégò.

   


  PIĄTK, 16 czerwińca

  • Dwie niedzele òstałë do Zjôzdu Kaszëbów – w Rëmi òni rëchtëją dwie binë, nowi dreptôk ju terô òstrzégają mieszkańców ò tôklach z rëszbą.

  Nôwikszô bùtnowô rozegracjô jakô promùje kaszëbską kùlturã i ùróbk mdze 1 lëpińca. Tą razą gòspòdarzã je Rëmiô jakô sã rëchtëje na tësące gòscy. Klarowôł bùrméster Michôł Paséczny. To dô artistów, malowanié grafiti, gastronomicznô zona i zôbawë dlô dzecy. W Rëmi mieszkô skòpicą lëdzy z bùtna, jaczim gard przëbôczi ò swòjëch kòrzeniach. Zjôzd to mdze téż swiãto mieszkańców jaczé dozérają swòji kùlturowi spôdkòwiznë. Z dwaniedzelowim wëprzédzenim Rëmiô dôwô mieszkańcóm beszit ò tôklach na drogach. 1 lëpińca mdze zamkłô sztrasa Mickewicza òd Dãbògòrsczi do Czechòwa. Tamtészi mieszkańcowie mògą òdebiérac przepùstczi w Referace Promòcje i Spòlëznowi Kòmùnikacje Ùrzãdu Gardu.

  • Gmina Kòscérzna sã rëchtëje do termòmòdernizacje – trzech pòsobnëch gminowëch òbiektów.

  To mdą wiejsczé zale w Pùckù, Kòscérsczi Hëce i Nowi Wsë. Òb lato mô sã téż skùńczëc wëmiana zdrojów cepła w szkòłach w Wãglëkòjcach i Kòscérsczich Kaliskach. Dzãka rëchli dostónym eùrodëtkóm w gminie Kòscérzna òni chcą zmòdernizowac do gromadë jednôsce òbiektów pùblëcznégò ùżëtkù, w tim 5 wiejsczich zalów, 4 szkòłë i òbiektë Ùrzãdu Gminë. Robòta w pierszich dwùch bùdinkach we Wąglëkòjcach i Kaliskach jidą wedle planu – gôdô wójt Grégór Piechòwsczi. Termòmòdernizacjô szkòłów i wiejsczich zalów w gminie Kòscérzna latos mô kòśztac przez 3 mln zł.

  • Kaszëbskô lëteratura na wałach radia Kaszëbë – emitëjemë zwãkòwą wersjã “Solë Zemi” Eùgeniusza Prëczkòwsczégò

  Aùdiobooka przërëchtowelë lubińcowie aktorstwa z karnów Òska i Cassubia. Nagriwanié zaczãło sã na zymkù, dzysô kùńcowi efekt mòże ùczëc na naji antenie. Takô fòrma przekazu wëchôdô z jinëch preferencjów dzysdniowëch òdbiérców – gôdô Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk, przédniczka karna Òska. Chcemë pòsłëchac wëjimków ti prozë. Gôdô Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. Ksążka Eùgeniusza Prëczkòwsczégò to zbiér pòwiôstków i felietonów. Bòhatérów historiów mòżemë pòznac na antenie radia Kaszëbë. Rôczimë do słëchaniô w kòżdą niedzelã piãtnôsce pò drëdżi.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑