Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.19 (csb)

  • Lidéra dôwny rësznotë młodëch ùtczony przez terôczasną nową generacjã dzejarzi – Karola Kreftã òni ùpamiãtnilë w 110 roczëznã ùrodzeniô
  • Pierszô kaszëbskò-pòlskô szkòła zaczãła nabór. Placówka zapòwiôdô wëzwëskiwanié nônowszich edukacjowëch rozrzeszeniów.
  • W Pùckù w ten wikeńd mdze Mòrskô Pielgrzimka Rëbôków i òdpùst sw. apòsztołów Piotra i Paùla.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 19 czerwińca

  • Ùtwórca przedwòjnowi sztudérsczi òrganizacje Cassubia, pòliglota i spòlëznowi dzejôrz Karól Krefta – béł ùtczony przez Młodëch Kaszëbów.

  Ùroczëznë bëłë w 110-tą roczëznã ùrodzeniô. Przë grobie heroje w Żukòwie sã zeszlë dzejarze Zrzeszeniô, w tim terôczasnëch grëpów Cassubia i Òska. Pò złożenim kwiatów rozegracjô sã przeniosła do pąktu turistny jinfòrmacje w Chmielnie, dze zéńdzony pòznelë pòstacjã przédnika dôwny rësznotë młodëch. Pòwiôdôł Antón Prëczkòwsczi z Cassubie dodôwającë, że młodi nié le pòzwą narzesziwają do przedwòjnowi sztudérsczi kòrpòracje założony we Warszawie przez Karola Kreftã. Sobòtné ùroczëznë bëłë w Chmielnie zòrganizowóné nié bez przetrôfk. – To wëdarzenié to je jimpùls do dalszich dzejaniów jaczé ùpamiãtnią Kreftã kòl naju – pòdsztrichiwô Édita Klôsa, direchtórka tamtészégò Ceńtrum Kùlturë. Pòtkanié w wikszim dzélu bëło prowadzoné przez młodzëznã, jakô ùznôwô Karola Kreftã za swòjégò patrona.

  • Zajmë z anielsczégò, teater, radiowé warkòwnie – to wszëtkò z jindiidualnym pòdchôdanim do ùczniaków bédëje Naja Szkòła – pierszô kaszëbskô edukacjowô placówka w historie.

  Nabór ju rëgnął, szkòła przëjimô dzecë do klasów 1-3 i 4-8. Kaszëbsczi jãzëk, chtëren w jinëch placówkach je ùczony w wëmiarze trzech gòdzënów na tidzéń w Naji Szkòle mô bëc drëdżim wëkładowim jãzëkã. W ten spòsób dzecë skùńczą szkòłã z bëlną znajemnotą trzech jãzëków – kaszëbsczégò, pòlsczégò i anielsczégò. Òkróm tegò mdą rozwijac swòje artistné taleńtë, a nawet dobãdą doswiôdczenié w robòce w radiu. Placówka pòwstała we Wejrowie przë sztrase Jindustrialny 20A. Òd séwnika rëgną zajãca i ju terô kòżdi mòże zapisac swòje dzeckò do ti szkòłë. Jak gôdają ji òrganizatorowie – zanôlégô jima na jindiwidualnym pòdchôdanim do dzecka, wëzwëskiwanim metodów ùczbë, jaczé rozwijają taleńtë dzecka i pòmôgają radzëc so z tôklama kòżdégò òsóbno. Na lekcjach dzecë mdą kòrzëstac z mùltimedialnëch sprzãtów, le téż mdą sã ùczëłë nawzôjnëch relacjów, na przëmiôr przë leżnoscë môltëchów do jaczich dzecë wespół ze szkólnyma mdą nakriwac do stołu. Zajmë mdą w maksymalno 15-òsobòwëch karnach. Zapisywac swòje dzecë abò pëtac ò edukacjowi bédënk to mòże pòd adresą sekretariat@najaszkola.eu, abò pòd numrã 607155820.

  • To jesz dô bezpłatné place dlô plantatorów na Pòtrôwnicobranié na Złoti Górze kòle Kartuz – to ju 1 lëpińca.

  To je jedna òd nôwikszich plenrowëch rozegracjów na Kaszëbach, kòżdi rok przëcygô tësące mieszkańców i letników. Przédną atrakcją je kaszëbskô malëna w kòżdi pòstacje. Òrganizatorowie mùszą miec starã cobë jich nie zafelało, temù kòżdi rok rëchtëją kòle 50 bezpłatnëch placów na stojiszcza. Kòła Wiejsczich Gòspòdëniów ju je wëfùlowałë, le dërch produceńtowie sã mògą zgłaszac. Latos rozegracjô mdze jednodniowô – dôwô do wiédzë direchtór Kartësczégò Ceńtrum Kùlturë Aleksandra Macybòrskô-Pëtka. Plantatorowie zaczekawiony wëstawienim sã 1 lëpińca na Złoti Górze są proszony ò łączbã z Kartësczim Ceńtrum Kùlturë. Gwiôzdama Pòtrôwnicobraniô 2017 mdą m. jin. Michôł Szpak, Fancy i Sound’n’Grace.

  • Nôbòżéństwò na wòdach Pùcczégò Wikù, pózni mszô sw. w pùcczi farze – to ju w tã sobòtã.

  24 czerwińca mdze tradicjowô Mòrskô Pielgrzimka Rëbôków zrzeszonô z òdpùstã sw. apòsztołów Piotra i Paùla. Z rëbacczégò pòrtu w Pùckù kùtrë wëjadą ò 11:00, na wòdach wikù sã pòtkają z jednotkama rëbôków z Hélsczégò Półòstrowù. Nôbòżéństwò mdze ò 11:45 . Zôs mszô sw. przë bùtnowim wôłtarzu kòl farë sã zacznie ò 12:30. Pò ni je zaplanowóné m. jin. òdemkniãcé słuńcowégò zégra w rëbacczim pòrce. Jedną z atrakcjów mdze téż musical „Podróże małej Belonki” w wëkònanim Stowôrë Kùlturë i Kùńsztu Da Capo al Fine i tuńcowò-gimmnasticznégò karna Migòtczi. Òddzãkòwanié pielgrzimów-rëbôków je zaplanowóné na 5 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑