Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.23 (csb)

  • Dzeckò w szkòle dobãdze kòmpetencje 21 stalata – przekònywają przëstojnicë jinicjatiwë pòwstaniô priwatny kaszëbskò-pòlsczi placówczi Naja Szkòła.
  • Mijô 30 lat òd czeedë w Nadolim w Gminie Gniewino ùprzistãpnilë zwiedzającym Gbùrską Zagrodã z 19 stalata.
  • Pòtrôwnicowi sezón fùl gãbą – brzôd mô dobri kwalitet, le to wiele za niegò przińdze.

   


  PIĄTK 23 czerwińca

  • Dzecë dzysô naùczą sã tegò, co witro sã jima przëdô – taczi je zamëszlënk ùtwórców Naji Szkòłë – òpiarti ò nowé metodë ùczbë zanurzony w kaszëbiznie placówczi.

  Zajmë zaczną sã ju w séwnikù. Nabór ju rëgnął, szkòła przëjimô dzecë do klasów 1-3 i 4-8, edukacją òbjimniãté mdą téż ùczniacë klasów 0. Jinspiracją są dlô ji ùtwórców baskijsczé Ikastole, jaczé nié blós ùczą przedmiotów, le téż robòtë wëcmanim, bò w jich fąkcjonowanim pòmôgô całô môlowô spòlëzna. Temù ten projecht mô przińdnotã – pòwiôdôł na pòtkanim szkólnëch Andrzéj Gredecczi – szkólny i wielelatny direchtór wejrowsczich szkòłów. Pòwiôdô Karól Róda, jeden z zaangażowónëch w pòwstanié placówczi. Dzecë mdą sã ùczëłë wëkazywac kreatiwnosc, robòtã w grëpach i rozwijac znanczi prowadników, wszëtkò dzãka kòmpùterizacje ùczbów, dzãka jaczim jich dokazë mdą pùblikòwóné na jinternetowi stronie. Mdą téż zaangażowóné w midzënôrodné projechtë. Placówka pòwstała we Wejrowie przë sztrase Jindustrialny 20A. Òd séwnika rëgną zajãca i ju terô kòżdi mòże zapisac swòje dzeckò do ti szkòłë. . Zajmë mdą w maksymalno 15-òsobòwëch karnach. Zapisywac swòje dzecë abò pëtac ò edukacjowi bédënk to mòże pòd adresą sekretariat@najaszkola.eu, abò pòd numrã 607155820.

  • Òd 30 lat to je zabëtkòwô enklawa architekturë w mòrzu dzysdniowëch bùdinków – skansen z 19- stalatną Gbùrską Zagrodą w Nadolim w Gminie Gniewino.

  Òna bëła òdemkłô z jinicjatiwë ùczałëch Gduńsczégò Ùniwersytetu i direchcje elektrownie w Żarnowcu. Jindustrializacjô regionu i jintensywnô rozbùdowa mieszkaniowi bazë doprowadza wnet do całownégò znikniãcô zabëtkòwi architekturë – gôdô Mirosłôw Kùklik, direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie jaczégò partã je skansen w Nadolim. Dzysô w zagrodze to dô m. jin. kôtã w jaczi sã zbrzątwiało żëcé trzëpòkòleniowi familie, wielefąkcjowi chléw i wòzowniô, a niedôwno kòmpleks sã zbògacył ò zrekònsztruòwóną rëbacką kôtã, remizã i binã – To je wôżny òbiekt jeżlë jidze ò promòcjã i edukacjã – pòdsztrichiwô wójt gminë Gniewino Zbigórz Walczôk. Gbùrskô i Rëbackô zagrowa w Nadolim to je plac dze je skòpicą gminowëch wëdarzeniów. Fùl lëdzy przëjéżdżô m. jin. na doroczny Fòlkloristny Festin Krãcbal. Wczora skansen mielë òdwiedzoné ùczãstnicë Walnégò Zéńdzeniô Pòlsczégò Lëdoznawczégò Towarzëstwa, jaczi bëlë przëjachóny do Gniewina na ùczałą kònferencjã pòswiãconą Florianowi Cenôwie.

  • Sezón na malënë warô fùl gãbą – priz za baro klijentów nie ceszi, le plantatorów ju jo.

  W skùpie za nie przińdze 4 zł 50 gr za kilogram, detraliczno òd 6 do 7 zł. Dzélowi plantacjów zaszkòdzył zymkòwi zyb, òsoblëwie wczasnym òdmianóm. Latosé zbiorë mają równak dobri kwalitet i ni ma problemù z kùpianim – gôdô plantatór z Łączëna w gminie Stãżëca Mieczisłôw Szulist. Całô familiô zbiér zaczinô wczas reno. Wedle prognozów, sezón na pòtrôwnicë mô dérowac jesz kòle 2 niedzelów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑