Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.26 (csb)

  • Reda fejrëje 50-tą roczëznã daniô gardowëch prawów.
  • Mòrskô Pielgrzimka rëbôków i òdpùst swiãtëch Piotra i Paùla w Pùckù.
  • W Szenajdze kòle Kòscérznë béł sołecczi festin z Radiã Kaszëbë.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 26 czerwińca

  • Reda to nie je spalnica Trzëgardu, le dinamiczno rozwijający sã gard – to niefòrmalné zéwiszcze pòd jaczim bëła fejrowónô òbkrągłô,

  50-tô roczëzna daniô ji gardowëch prawów. Swiãtowanié sã zaczãło ùroczëstą sesją radzëznë gardu. Przédné pąktë przëpadłë na sobòtã i niedzelã – samòrządarze mielë zasadzoné 5 dãbów, pò jednym na kòżdą dekadã, bëło bawioné na familijnym festinie przë pòspólny biesadze i serie kòńcertów. – Dôwną Redą spòminô prowadny radzëznë gardu Redë Kadzmiérz Òkrój. Pòdsztrichnął bùrméster Redë Krësztof Krzemińsczi. Ùdzél w gebùrstagù Redë mielë wzãté m. jin. radny z Lulińca i Łowicza – zdrëszonëch samòrządów na tczã jaczich przed redzczim magistratã mają pòstawioné Łôwkã Drëszbë.

  • Ò dozér, dobri pòłów i bezpieczné przzińdzenié dodóm – mielë sã mòdloné rëbôcë na wòdach Pùcczégò Wikù.

  Na niã bëło pôrãdzesąt kùtrów wëjachóné, żebë bëc na Mòrsczi Pielgrzimce Rëbôków na òdpùst swiãtëch Piotra i Paùla do Pùcka. Na òdswiãtno przëstrojonëch jednostkach przëjachelë z Hélsczégò Półòstrowa, Rewë, Mechelinków, Pùcka i Wiôldżi Wsë. Pò tradicjowim pòtkanim kùtrów i bôtów na Wikù wiérny szlë na nôbòżéństwò w jintencje lëdzy mòrza. – To pòtkanié mô przede wszëtczim dëchòwi cwëk – pòdsztrichiwała na ùroczëznach bùrmésterka Pùcka Hana Pruchniewskô. Gôdôł gduńsczi pòmagérsczi biskùp ks. Zbigórz Zelińsczi jaczi kòncelebrowôł òdpùstową mszã.

  • To dało wiele sprawnoscowëch kònkùrencjów, fejn nôdgrodë i zôbawã z Radiã Kaszëbë.

  W Szenajdze kòle Kòscérznë béł sołecczi festin. Ùczãstnicë mùszelë biégac w skòrzniach, cygnąc linã i dobëc w miónkach na karze. Rozegracjã na żëwò relacjonowelë dlô Waju naji repòrtérowie. Chcemë so przëbôczëc jak bëło. Zôbawa w Szenajdze warała do póznëch nocnëch gòdzënów i to nié pierszi rôz!

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑