Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.27 (csb)

  • W naszã stronã jidze richtich hëc. WOPR-owcowie apelëją cobë wëbiérac òznakòwóné i wachtowóné przez retowników kąpielëszcza.
  • Przed nama pòsobny Kszëbsczi Filmòwi Festiwal.
  • Òstrzégómë przed sztopama na drogach przez Opener.

   


  WTÓRK, 27 czerwińca

  • Zaczinô sã sezón wëpòczinkù – nad wòdą.

  Nôleżnicë Wòdnégò Dobrowólnégò Retënkòwégò Pògòtowiô apelëją cobë wëbiérac kąpielëszcza òznakòwóné i wachtowóné przez retowników.
  Na westrzédnëch Kaszëbach to dô wicy jak 60 taczich môlów, w tim 30 w kòscérsczim krézu, wnet 20 w kartësczim i 16 w bëtowsczim. Cobë nie dopùscëc do tragedie chcemë wëbiérac pilowóné kąpielëszcza, nie zachòwiwac sã nieòdpòwiedzalno i nie wchadac w wòdã pò alkòhòlu – przëbôcziwô Macéj Szulc, wiceprzédnik kòscérsczégò WOPR. Òd witra do naju mô przińc richtich hëc. Retownicë apelëją, cobë pamiãtac ò gradowim schłodzywanim cała cobë to nie dało termicznégò szokù..Z rapòrtu WHO wëchôdô, że kòżdi rok na swiece tonie wicy jak 370 tësący lëdzy. To je jedna z 10 nôczãstszich przëczënów stratë żëcégò.

  • Albùm „ImagiNation” to je historia biôtczi ò mòżlëwòtã gôdaniô gwôsnym głosã wiele eùropejsczich nôrodów bez państwa rzekłô przez plakatë i lecónczi – jaczé òb czas pôrãdzesąt lat fąkcjonowałë w eùropejsczim pùblëcznym rëie.

  Ta pùblikacjô prawie sã w Breslu w Belgie pòkôzała. W ksążce nie zafelało kaszëbsczich akceńtów. Tam to dało m. jin. grafikã jaczi aùtorã je Witóld Bòbrowsczi, nôleżnik Kaszëbsczi Jednotë. Òna pòwstała w 1981 rokù. W tim czasu, przez to że rok rëchli pòwstało NSZZ Solidarnosc to sã wëdôwało, że ùpôdk kòmùniznë w Pòlsce je ju krótkò. To dało téż nôdzejã kaszëbsczémù nôrodowi. Plakat dôwôł wiadło ò jinicjatiwie pòwòłaniô do żëcô Karna Kaszëbsczi Młodzëznë. Miôł òdecknąc młodëch do dzejaniô na rzecz kùlturowi aùtonomie Kaszëbów. Zéwiszcze na nim głosy „Stanice ùchwëcmë, nadeszedł ju biôtczi czas”. Wòjnowi Stón jaciz béł w Pòlsce wprowadzony 13 gòdnika 1981 rokù znikwił te planë. W latach 90 grafika Bòbrowsczégò bëła wëzwëskónô na òbkłôdce zbiérkù wiérztów A. Labùdë „Kaszëbsczim jesmë lëdã”.

  • Òd projechcje filmów ò Swiónowsczim Sanktuarium sã zacznie latosy – Kaszëbsczi Filmòwi Festiwal.

  Sztart ju w nôblëższi czwiôrtk w Kaszëbsczim Ceńtrum Kùlturë.  Latos òbzérnicë ùzdrzą do gromadë òsmë produkcjów, wikszi dzél z nich to òbrazë nowé, wëprodukòwóné òb czas ùszłëch dwùch lat. To mdze m. jin. Mòcôrz- film òDanielu Czôpiewsczim, Pan Werner – dokùmeńt ò żëjącym jesz kòscérzakù jaczi przeszedł Marsz Smiercë. Żywioły – film ò lëdzach z pasją i mòcë twòrzeniô i relacje z planu filmù Kamerdyner. Na pòkôzk pierszich filmów rôczi òrganizatór Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Pierszi seans Kaszëbsczégò Filmòwégò Festiwalu mdze 29 czerwińca ò 6 wieczór w Kaszëbsczim Ceńtrum Kùlturë. Drëgô projechcjô 6 lëpińca w Restaùracje Mùlk w Miszewkù. Wstãp na wszëtczé pòkôzczi je wòlny.

  • Òd strzodë do nôblëższi sobòtë mdze dérowôł nôwikszi mùzyczny festiwal – w najim regionie, to je pòsobny Open’er.

  Kòncertë mdą jak wiedno na fligerplacu w Kòsôkòwie. Më przëbôcziwómë wszëtczim ò tôklach w rëszbie, jaczé naju tedë czekają. To dało Openerë, na jaczich nawet òbkrãżnica bëła zasztopónô. Jak jedzemë aùtołã do Gdinie czë Kòsôkòwa më mùszimë na to dac òbacht. Tropë na zjezdze z Estakadë Kwiôtkòwsczégò më mòżemë bëc wicy jak gwës, jistno zasztopóny sztrasë Janeka Wiszniewsczégò. To mòże kòrzëstac z gardowëch aùtobùsów jaczé kùrsëją spòd banhofù Przédnô Gdiniô. Szpecjalny Karnét wprowadzëła SKM. Za niegò przińdze 40 zł, – to je 10 zł wicy jak łoni – i dôwô prawò do jachaniô kùli sã chce baną òd dzysô jaż do kùńca nôblëższi niedzelë. Jegò jidze dostac le przez jinternét. Karnét je mionowi i wôżny le z dokùmeńtã pòcwierdzywającym juwernotã. Dô chãtnëch w Kòsôkòwie są zòrganizowóné dwa parkplace – ten dlô kòrzëstającëch z celtowégò pòla òd Zelony sztrasë i dlô drëdżich z wjôzdã òd Wiejsczi. Na pierszim më zapłacymë 20 zł za kòżdi wjôzd. Za ten drëdżi to przińdze 20 zł za 24 gòdzënë.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑