Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.06.28 (csb)

  • W Nordowi Jirlandie biôtkùją ò ùznanié jirlandzczégò za òficjalny jãzëk – ùstôw w ti sprawie pòdzelëł tamtészi rząd.
  • Wszëtczé pùblëczné bòlëcë z pòmòrsczégò wòjewództwa są na lësce sécë szpitalów.
  • Swiãto pòtrôwnicë na Złoti Górze wiedno blëżi.

   


  STRZODA, 28 czerwińca

  • W Nordowi Jirlandie biôtkùją ò ùznanié jirlandzczégò za òficjalny jãzëk – ùstôw w ti sprawie pòdzelëł tamtészi rząd.

  Danié mòwie aùtochtonicznëch mieszkańców to je pòstulat partie Sinn Féin. Ta wôżnô dlô tegò jãzëka decyzjô nikwi równak rozkłôd mòców w parlameńce Nordowi Jirlandie i òddaliwô perspektiwã pòliticzny sztabilnotë. Sprawã przëblëżi Adóm Hébel.

  • Ani jedna pùblëcznô bòlëca jakô donëchczas fąkcjonëje w pòmòrsczim wòjewództwie – ni mô ò co miec stracha jeżlë jidze ò dalszé ùdëtkòwienié.

  Minysterstwò zdrowiégò mô ògłoszoné lëstã bòlëców jaczé twòrzą tzw. séc. Placówczi te mają zagwësnioné ùdëtkòwienié do 2021 rokù. Ti co zarządzywają 25 bòlëcama na Pòmòrzim jaczé są w tzw. sécë liczą, że òna jima zagwësni dëtkòwą sztabilizacjã, le téż wikszi bùdżet. -Séc mòże pòmòc w zwikszenim przistãpnoscë medicznëch swiôdczeniów, mòże miec cësk na kwalitet robòtë, ale to mùszi dac pasowné ùdëtkòwienié. Jô móm nôdzejã, że pacjeńt sã nie mdze czuł gòrzi dozéróny przez to, że ni ma dëtków, le to ju zanôlégô òd centralë NFZ i Minysterstwa Zdrowiégò – kòméńtérëje Paùel Òrzłowsczi, nôleżnik Zarządu Pòmòrsczégò Wòjewództwa, òdpòwiedzalny za zdrowòtny dozér. Gòrzi sytuacjô wëzdrzi w przëtrôfkù niepùblëcznëch pòdmiotów – bò ani jeden z nih w pòmòrsczim sã nie nalôzł na minysterialny lësce. To znaczi, że tak jak dopiérze kòżdi rok òne mdą mùszałë stawac do kònkùrsów na zdrowòtné swiôdczenia ògłosziwóné przez NFZ.

  • Ju le pôrã dniów dzeli naju òd swiãta pòtrôwnicë – latos òrganizatorowie są wrócony do jednodniowi fòrmùlë.

  To mô zagwësnic wikszé zasztopanié gwiôzdama i… òbszczãdnosc. Nie zafelëje lëdowëch ùtwórców, a nade wszëtkò plantatorów malënów i kòłów wiejsczich gòspòdëniów ze swòjima smaczkama. Na binie më ùczëjemë nôwikszé szlagrë – gôdô direchtórka Kartësczégò Ceńtrum Kùlturë, Aleksandra Macybòrskô-Pëtka. Szoférowie jak wiedno sã mògą tôklów spòdzéwac przë Złoti Górze, temù mdze pùszczony szpecjalny rozkłôd jazdë aùtobùsów Grif. Rëgnie szpecjalnô lëniô T w relacje Kartuzë-Złotô Góra.

  • Ferie to dlô wikszégò dzéla z naju czas ùrlopów, a co za tim jidze – cząd rézów, blëższich i dalszich.

  To je wiedzec, że na Kaszëbach i Kòcewim to dô wszëtkò, co je nót, le pòkùsa wëjachaniô dali nierôz je stolëmnô – kòméńtérëje przédny redachtór cządnika Pòmeraniô, zapòwiôdającë feriowi, lëpińcowò-zélnikòwi numer tegò pismiona. Pòmeraniô tą razą naju rôczi do rézë za miedzeã, do najëch sąsadów na Zëlawach. Na przikłôd za żeglarzama tam czekają ùrzekającé wòdné drodżi i przëstanie, jaczé w slédnëch latach pòwstałë w òbrëmienim projechtu „Pętla Żuławska”. A òkróm tegò we feriowi Pòmeranie wiele jinëch czekawëch artiklów – repòrtażów, kôrbiónków i felietonów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑