Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.04 (csb)

  • Młodi Kaszëbi rëchtëją zapisënk alfabétu Braille’a dlô kaszëbsczégò jãzëka.
  • Ùtrwalą sobótkòwé widzawiszcze na filmie – wejrowsczé mùzeùm szëkô za chãtnyma aktorama.
  • Nick nie zatrzimie marszu za samòstójnoscą – zapòwiôdô prezydeńt Katalonie.

   


  WTÓRK, 4 Lëpińca

  • Alfabét Braille’a to system jaczi daje mòżlëwòtã zapisëwaniô i czëtaniô tekstów – przez lëdzy niewidomëch.

  Na nen czas alfabét òstôł dostosowóny do rozmajitëch jãzëkôw, w tim pòlsczégò jãzëka i pòtkac gò mòżna w rozmajitëch môlach – midzy jinszima w òpisenkù zalów na Gduńsczim Ùniwersitece. Równak nicht jesz nie stwòrził alfabétu Braille’a w jaczim mòżlëwé  bëło bë zapisanié zwąków charakteristicznëch dlô kaszëbsczégò jãzëka. Tim projektã zajãlë sã Młodi Kaszëbi z karnów młodëch „Òska” i „Cassubia”. Robòta nad projektã dérëją òd pòczątkù czerwińca. Je ju wstãpny projekt zapisënkù alfabétu. Ùdba stwòrzeniô Braille’a dostosowanégò do kaszëbsczégò jãzëka wëszła przedë wszëtczim z chãcë jegò rozwòju – ò czim gôdô Szimón Jancen, wiceprzédnik Klubù „Cassubia” z Banina. Efektë robòtë Młodëch Kaszëbów nad projektã bãdze mòżna òbôczëc jesz w lëpińcu.

  • Ùtrwalą sobótkòwé widzawiszcze na filmie – wejrowsczé mùzeùm szëkô za chãtnyma aktorama.

  Òpisóny przez Paùla Szefkã zwëk sobótkòwégò widzawiszcza je przédnym wątkã warkòwniów, jaczé pòd kùńc lëpińca zaczną sã w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Zwëk mô bëc przez ùczãstników pòznóny, zagróny i ùwieczniony na wideò – òstatny etap mdze w séwnikù. Sobótka òpisónô przez Paùla Szefkã to je òbrząd w jaczim rozmajité symbòle mają òczëszczëc spòlëznã z grzéchów – midzë jinyma elemeńtã je pùblëcznô spòwiédz. Jinscenizacje mdą przërëchtowóné przez profesjonalnëch jinsztruktorów – wòkalné elemeńtë pòwstóną pòd òkã Weronczi Kòrtas, teatralné zajmë pòprowadzy Jaromir Szréder, a w swiat tradicjowëch jinstrumeńtów wprowadzy ùczãstników Tadeùsz Makòwsczi. Całi rituał je pò prôwdze widzawiszczowi i wëfùlowóny czarzenim – òpisywô Róman Drzéżdżón z wejrowsczégò mùzeùm. Ti, co chcą włączëc sã w pòwstanié filmù i naùczëc ò zwëkù mògą sã zapisac we Wejrowsczim Mùzeùm. Warkòwnie mdą warałë w dniach 27-30 lëpińca.

  • Nick nie zatrzimie marszu za samòstójnoscą – zapòwiôdô prezydeńt Katalonie.

  Rząd Katalonie zapòwiedzôł refereńdum w sprawie òdłączeniô sã òd Szpanie na 1 rujana latoségò rokù. Taczé welowania przódë ju sã òdbiwałë i nimò przewôdżi przëstojników nie bëłë wprowadzywóné w żëcé. Jak to mdze tą razą? Ò tim Adóm Hébel.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑