Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.19 (csb)

  • Òsoblëwą kòlekcjã fòtografiów przedwòjnowëch méstrów òbiektiwù mają ùprzëstãpnioné we wejrowsczim mùzeùm.
  • Ò filmie „Kamerdiner” mdze gôda na pòstãpny projekcje Kaszëbsczégò Festiwalu Filmòwégò.
  • Hawaje, Portoryko i Rusëjô – mda m. jin. reprezeńtowóné na pôłniowëch Kaszëbach na Midzënôrodnym Festiwalu Fòlkloru.

   


  STRZODA 19 lëpińca

  • Jak wëzdrzało żëcé na wejrowsczi zemie sto lat nazôd, co mógł pòtkac na drodze ze Gduńska do Lãbòrga – to mòże òbezdrzec we wejrowsczim mùzeùm.

  Tam je òdemkłi wëstôwk pòswiãcony ùtwórstwù przedwòjnowëch méstrów òbiektiwù. Òna sã skłôdô ze 150 òdjimków i widokówków aùtorstwa Aùgùstina Nécla, Artura Rogoscha, Wilhelma Gutzloffa czë Bruna Riebanda. – Dokùmeńtëją Kaszëbë jaczich më ju dzys nie ùzdrzimë – gôdô kùstosz wëstôwkù Macéj Kùrpiewsczi. Wëstôwk to mòże zwiedzywac do kùńca zélnika. Na kùpienié ekspònatów mają wëdóné kòle 50 tës. zł, w 80 proceńtach kòszt mô ùdëtkòwioné wejrowsczi krézowi samòrząd. – To są dobrze wëdóné dëtczi – òceniwô starosta Gabriéla Lisius i deklarëje dalszé wespiarcé. Zasób òsoblëwëch fòtografiów Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie mô sã ju drëdżi rôz zwikszoné. Łoni przë pòmòcë Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë i wejrowsczégò starostwa placówka kùpia kòlekcjã 300 òdjimków Aùgùstina Zimensa.

  • Wkół filmù na planie „Kamerdinera” Michała Bajona mdze toczëc sã pòstãpné pòtkanié – Kaszëbsczégò Festiwalu Filmòwégò.

  Na projekcjã filmù i pòtkanié z reżisérama rôczi Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Film mdze mòżna òbezdrzec 20 lëpińca w Restaùracji „Mùlk” w Miszewkù ò 8 wieczór.

  • Hawaje, Portoryko i Rusëjô – m. jin. z taczich nórtów swiata to mdze mógł òbezdrzec fòlklór na pôłnim.

  Ju za tidzéń sã zacznie Midzënôrodny Festiwal Fòlkoru „Kaszubskie spotkania z folklorem świata”. Przëjedze tram 9 zagreńcznëch i 7 kaszëbsczich karnów. Swòje farwné ruchna, mùzykã i fòlklór mdą prezeńtowac na szesc festiwalowëch binach przez 5 dniów. – To mdze wiôldżé swiãto fòlkloru – zapòwiôdô Ana Òrlikòwskô z Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach, jaczé je przédnym òrganizatorã Festiwalu. Festiwalowé kòńcertë mdą na binach w gardze i gmiine Kòscérzna, w Kôrsënie, Wielu, Chònicach i Brusach. – Festiwal ju lata lateczné przëcygô do tëch môlëznów hùrmë letników – dodôwô Òrlikòwskô. Midzënôrodny Festiwal Fòlkloru sã zacznie pòspólnym kòńcertã wszëtczich karnów we Wielim w gminie Kôrsëno w strzodã 26 lëpińca.

  Radio Kaszëbë, 11:55 | Foto: Muzeum Wejherowo

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑