Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.24 (csb)

  • Kaszëbską juwernotã i kùlturã òni mielë promòwóné w Lãbòrgù na Jakóbòwëch Dniach.
  • „Chcemë dac sebie drëdżim” – kampaniã promùjącą zôstãpczé wëchòwanié prowadzy Krézowi Ceńter Pòmòcë Familie w Kòscérznie.
  • W Chmielnie pòwstôwô kino.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 24 lëpińca

  • Kaszëbsczé kòrzenie są w naju głãbòk – przekònywelë w Lãbòrgù.

  Kaszëbską kùlturã i fòlklór tam mielë promòwóné we wikeńd na Jakóbòwëch Dniach. Jãzëk to szło ùczëc na midzënôrodnym zloce Jakóbów, a czôrno-żôłté kòszulczi z grifã ùzdrzec na sztrasowim biégù sw. Jakóba, w jaczim biegało przez 600 ùczãstników. Kaszëbsczé frantówczi wëbrzëmiałë z binë na rikù na festiwalu Midzënôrodné Pòtkania z Fòlklorã „Muzyka Regionów”. – Bëło jintensywno – pòdrechòwiwô Jón Kiśluk z Môlowi Turistny Òrganizacje „Ziemia Lęborska”. Pòdsztrichiwô bùrméster Lãbòrga Witóld Namyślak. Kaszëbsczi mùzyczi i jãzëka mdą mòglë w Lãbòrgù słëchac wicy, bò tam më sztartëjemë z najim nowim nadajnikã. Na nowi czãstotlëwòscë më mdzemë pewno nadawac òd kùńca tegò rokù. Radio Kaszëbë mdze czëc w całim Lãbòrsczim krézu, pòprawi sã téż zygnal w òkòlim Żarnowca, Gniewina i Serakòjców.

  • Do bëcô szpecjalistną zôstãpczą familią zachãcywô – Krézowi Ceńter Pòmòcë Familie w Kòscérznie.

  W promòcjowi kampanie „Chcemë dac sebie drëdżim” òrganizowóné są hepenindżi i pikniczi dlô zôstãpczich familiów, je téż wòluntariat prowadzony i pòmòc prawnô a psychòlogicznô òrganizowónô. Terô w kòscérsczim krézu to dô 76 familiów, jaczé do gromadë mają wzãté zaswòje 136 dzecy. – Dërch wicy jak 30 czekô za nowima familiama w dozérno-wëchòwawczich placówkach – gôdô Marzena Hińca, direchtórka kòscérsczégò PCPR. Chãtny żebë wząc za swòje dzeckò bë sã mielë zgłosëc do Krézowégò Ceńtrum Pòmòcë Familie w Kòscérznie.

  • Mieszkańcowie Chmielna nie mdą ju darwelë jachac do kina do Trzëgardu – terô mdą je mielë kòl se.

  Pierszi òbzérnicë sadną na jegò zeslach pewno za pôrã niedzelów. Projechcjowô zala pòwsta w Gminowim Òstrzódkù Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje, mòże pòmiescëc wicy jak 20 òbzérników. Dobrą znanką mdze priz bilietu – kòle 5 zł. W jedny z miészich zalów GOKSiRu mają zamòńtowóné projechtór i systemã aùdio. – To bëło mòżlëwé dzãka wespółrobòce ze sécą „Kino za Rogiem” i bùtnowémù ùdëtkòwieniu – gôdô direchtórka GOK-ù Édita Klôsa. W Chmielnie òni zapòwiôdają, że mdą gróné klasyczi i nowé produkcje. Kino rëgnie zarô pò przeprowadzenim technicznëch òdbiérów. W pòmòrsczim wòjewództwie fąkcjonëją jesz dwa taczé kameralné kina – w Ceplewie i Nowim Gduńsczim Dwòrze.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑