Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.25 (csb)

  • Kaszëbsczé przeńdzenia dlô piechtnëch pòprowadzą do Kaszëbsczégò Parkù – w Pùckù robią nad jegò kòncepcją.
  • Dobré wiadło dlô Łemków. Pò latach starë jich radio nadôwô w eterze.
  • W Lãbòrgù òni bùdëją sztrasë do Słëpsczi Szpecjalny Ekònomiczny Zonë.

   


  WTÓRK, 25 lëpińca

  • To dô kaszëbsczé wzorë na przeńdzenim dlô piechtnëch, a park mdze rëmniészi i barżi atrakcjowi – w Pùckù robią przë kòncepcje przemòdłowaniô skweru przed tamtészim Ùrzãdã Gardu.

  Òd slédny czerwińcowi sesje òn ju sã nie nazéwô Prezydeńcczi, gardowi radny mają jã mienioné na Kaszëbsczi Park. – W Pùckù felało pùblëcznégò rëmù, jaczi bezpòstrzédno bë narzesził do juwernotë gardu – gôdô bùrmésterka Hana Pruchniewskô. Ùdba jesz je w przërëchtowanim, ale to ju je wiedzec, że do parkù pòprowadzy przeńdzenié dlô piechtnëch òbzdobioné wzorama z pùcczi szkòłë wësziwkù. Pòwstónie téż czile nowëch weńsców, a plac mdze dopasowóny do prowadzeniô gardowëch rozegracjów. Robòta w Kaszëbsczim Parkù w Pùckù mô rëgnąc na drëdżi rok. Dëtkòwé wespiarcé projechtu mô zadeklarowóné Jeffrey Prang – ùszłi bùrméster Zôpadnégò Hollywood, jaczi we łżëkwiace béł na Nordze w szëkbie za swòjima kaszëbsczima kòrzeniama.

  • Dobré wiadło òd łemkòwsczi – miészëznë w Pòlsce.

  Pò latach nadôwaniô w jinternece jichné radio dostało czãstotlëwòsc z jaczi to mòże jich słëchac w eterze.Lem.fm to je stacjô nadôwającô pò rusyńskù, domôcym jãzëkù ti miészëznë z pòlskò-słowackò-ùkrajińsczégò pògreńczô. Ò sukcesu Łemków rzecze Adóm Hébel.

  • W Lãbòrgù òni bùdëją sztrasë – Jindustrialną i Kòrzenną, jaczé mdą òbsłëgiwac Słëpską Szpecjalną Ekònomiczną Zonã.

  Na Jindustrialny to dô 600 métrów nowi wiéchrzëznë, piechtno-kòłowé cydżi, dwa skrziżowania i òbswietlenié. W przińdnoce to mdze serwisowô droga do S6. Na Kòrzenny pòwstónie 300 métrów nowi jezdnie, przeńdzenia dlô piechtnëch i kòłów ë jedno skrziżowanié – dôwô do wiédzë Alicjô Zajączkòwskô z Ùrzãdu Gardu Lãbórg. Za bùdowã òbadwùch sztrasów to przińdze wicy jak 2 mln 600 tës. zł. Robòta mô bëc fardich latos w rujanie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 | Foto: Miasto Puck

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑