Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.26 (csb)

  • Wielefąkcjowé lodowiszcze to je kańdidat Wejrowa do titla Mòdernizacjô rokù2016 – wëszëznë gardu rôczą do welowaniô.
  • Film „Żywioły” i rozrzeszenié Kònkùrsu Kaszëbsczé Karaòke to je téma slédnégò ju pòtkaniô Kaszëbsczégò Filmòwégò Festiwalu.
  • Rézë do lasu, stôré bùtnowé grë i zôbawa w teater – w to lato dlô môłëch czëtińców òrganizëje bibloteka w Sychòwi w gminie Lëzëno.

   


  STRZODA, 26 lëpińca

  • Dak nad wielefąkcjowim lodowiszczã to je kańdidat Wejrowa – w plebiscyce Mòdernizacjô rokù 2016.

  Welowac to mòże jesz dwie niedzele, do czegò rôczą wëszëznë gardu.Jidze ò kònkùrs òrganizowóny òd 21 lat przez Stowôrã Òchronë Nôrodny Materialny Spôdkòwiznë, jaczi m. jin. mô promòwac czekawé rozrzeszenia w òbiektach i nôrzãdłach pùblëcznégò ùżëtkù. Wejrowò mô zgłoszony wielefąkcjowi òbiekt dóny do ùżëtkù w gromicznikù, wëfùlowanié spòrtowégò kòmpleksu przë Karnie Szkòłów nr 3. Dak nad lodowiszczã òd zymkù do jeseni służi do graniô w karnowé spòrtë – gôdô sekretéra Wejrowa Bògùsłôw Suwara. Pòprzéc wejrowską kańdidaturã na Mòdernizacjã rokù 2016 to jesz mòże przez 2 niedzele przez jinternetową stronã plebiscytu. Pòwrózk je òpùblikòwóny na stronie Wejrowa, nalézeta gò téż na radiokaszebe.pl.

  • W biblotece w Sychòwi w gminie Lëzëno – sã zaczãłë warkòwnie dlô dzecy.

  W dwagòdzënowëch zajmach mògą wzyc ùdzél dzecë òd 5 rokù żëcô. Jak w biblotece sã słëchô, to mdze pòtkanié z lëteraturą, le téż zôbawë na swiéżim lëfce, planszowé grë, plasticzné zajmë i teatralné warkòwnie. Jintensywno wëfùlëjemë jima czas – rôczi prowadzącô warkòwnie Maja Krosnickô. Zajmë w biblotece w Sychòwi sã zaczinają kòżdi dzéń ò 10:00.

  • „Żywioły” Ewelinë Karczewsczi i Piotra Zatonia ë rozrzeszenié kònkùrsu Kaszëbsczé Karaòke – to mdą témë slédnégò ju pòtkaniô Kaszëbsczégò Filmòwégò Festiwalu.

  To mdze 27 lëpińca ò 8 wieczór. Na projechcjã filmù i pòkôzk kònkùrsowëch dokazów rôczi Eùgeniusz Prëczkòwsczi – ùdbòdôwôcz Festiwalu. Slédnô òdsłona latoségò Kaszëbsczégò Filmòwégò Festiwalu mdze 27 lëpińca w Restaùracje Mùlk w Miszewkù w gminie Żukòwò ò 8 wieczór.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑