Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.07.28 (csb)

  • Wiedno bòkadniészi repertuar i rekòrdë frekwencje – skùńcził sã sódmi Festiwal Kaszëbsczich Filmów.
  • Pierszi kònkùrs na òbrobienié karaòke rozrzeszony – dobéł bédënk z Katolëcczégò Gimnazjum w Kartuzach.
  • Promòcją „Sadżi ò szwédzczi chëczë” bëła fejrowónô we Wiôldżi Wsë 115-tô roczëzna ùrodzeniô Aùgùstina Nécla.

   


  PIĄTK, 28 lëpińca

  • Pòwiksziwający sã repertuar i rekòrdë frekwencje – tak mòże pòdrechòwac sódmi Festiwal Kaszëbsczich Filmów.

  W restaùracje Mùlk w Miszewkù wczora bëło slédné pòtkanié. Do gromadë òb czas piãc festiwalowëch czwiôrtków to dało 10 filmów zrzeszonëch z najim nôrodã i kùlturą – wszëtczé przë fùl widownie. Na finał béł pòkôzk „Żywiołów”. Më sã tedë mòżemë spòdzéwac ósmi edicje Festiwalu Filmów – òb lato na drëdżi rok.

  • Slédnémù seansowi i pòtkaniémù z ùtwórcama filmów towarzëło – rozrzeszenié pierszégò kònkùrsu „Kaszëbsczé Karaòke.”

  Dobéł bédënk z Katolëcczégò Gimnazjum w Kartuzach. Pòdòpieczny Grażinë Réclata i Grégòra Pùzdrowsczégò przërëchtowelë teledisk do dokazu „Dëtczi, dëtczi”. Do gromadë na kònkùrs kòła Młodi Kaszëbi i banińscégò partu K-PZ przëszło 10 dokazów. Kòmisjô da 3 nôdgrodë, 2 wëprzédnienia i bùtenkònkùrsową szpecjaną nôdgrodã. Më bëlë pòd wrażenim pòdskôceniô i profesjonalëznë – pòdsztrichiwô przédniczka partu K-PZ w Baninie Élżbiéta Prëczkòwskô. Òrganizatorowie zapòwiôdają, że w nôblëższich miesącach mdze ògłoszonô drëgô edicjô kònkùrsu „Kaszëbsczé Karaoke”.

  • To béł człowiek jaczi zarôżôł drëdżich chãcą żëcô – gôdelë ò Aùgùstinie Néclu we Wiôldżi Wsë.

  Na pòtkanim w Hallerówce béł promòwóny trzecy wëdôwk „Sadżi ò szwédzzczi chëczë” i fejrowónô 115-tô roczëzna ùrodzeniô pisarza. Na rôczbã Mùzeùm Pùcczi Zemie do Hallerówczi przëjacha familiô, drëszë i lubińcowie ùtwórstwa Aùgùstina Nécla. Pisarza-samòùka spòminelë jakno cepłégò i òdemkłégò na drëdżich człowieka. – Wszëtczich wkół zarażiwôł òptimizną – gôdô jegò synówc Róman Fabiszôk. „Saga ò szwédzczi chëczë” to je drëgô Néclowa pòwiesc. Pòwiôdô ò kawlu rëbôka z Chalëp, Jignaca Grëbë i jegò familie w miemiecczich czasach. – Ksążka to je wiarëgódny òbrôz żëcô na Nordze, bò aùtor sã òpiérôł na òpòwiedniach lëdzy, co te czasë pamiãtelë – gôdô direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie Mirosłôw Kùklik. Aùgùstin Nécel to je jeden òd nôbëlniészich i nôbarżi płodnëch pisarzów, aùtór czilenôsce rëbacczich pòwiesców, m. jin. Maszopów, czë Krëwawégò Sztormù. „Saga ò szwédzczi chëczë” mdze téż we fòrmie aùdiobooka.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑