Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.03 (csb)

  • Pòlicjô i wëszëznë Wiôldżi Wsë pòdzãkòwałë trzem lëdzóm jaczi pòmòglë nalézc zadżinioną białkã.
  • Jôrmark w kaszëbsczich klimach òni bédëją w Rëmi w tã niedzelã.
  • Biesada disco-polo i kòńcert w wëkònanim wòkalistów amatorów – tak mdze w sobòtã Dzéń Dzemión fejrowóny.

   


  CZWIÔRTK, 3 zélnika

  • Za pòmòc i òbëwatelską pòstawã mia pòdzãkòwóné pòlicjô i wëszëznë Wiôldżi Wsë – trzem robòtnikóm jednégò z tamtészich krómów.

  Dzãka jich bôczlëwòscë to sã ùdało nalézc zadżinioną białkã. Sznëkrowanié 67 lat stôri białczi sã zaczãło 26 lëpińca, warało czile dniów. Wiodro nie bëło żëczné ani dlô zadżiniony ani do służbów – nad gardã chilôł deszcz, bëło zëmno. Historiô sã skùńcza szczestlëwie dzãka trójce robòtników jednégò z krómów we Wiôldżi Wsë. Młodi jaczi chcą òstac anonimòwi delë wiédzã pòlicje i pilowelë, żebë białka jima nie znikna z widu. W sznëkrowanié zadżiniony białczi bëła zaangażowónô pòlicjô i greńcznô strôż, do patrolowaniô Wiôldżi Wsë i môlëznów wkół béł téż dron ùżëti. Nôbaerżi skùteczné sã òkôzałë żëcznosc i òbëwatelskô pòstawa i za to Bóg zapłac – gôdô Janusz Skosola z Krézowi Kòmeńdë Pòlicje w Pùckù. Dodôwô bùrméster Wiôldżi Wsë Róman Kùżel. Młodi jaczi pòmòglë w nalézenim 67 latny białczi sã òkôzelë nié le żëczny, le téż skromny. Òni prosëlë, cobë nie dawac do pùblëczny wiédzë jich nôzwëstków.

  • Swójskô mùzyka, regionalné rãkòdzeło i dobrô zôbawa w kaszëbsczich klimach – to je bédënk na tã niedzelã w Rëmi – òb czas Kaszëbsczégò Jôrmarkù.

  Rozegracjã w czôrno-żôłtëch farwach òrganizëjąw Rëmi ju 24-ti rôz, cobë pòdsztrichnąc juwernotã gardu. Na strganach mdze mógł pòdzywiac wërobinë rzemiãsników i artistów, są przërëchtowóné kònkùrsë dlô dzecy i ùstnëch, a na binie sã pòkôżą môlowé karna z gwiôzdą wiedzoru, karnã Bùbliczczi. – To je jedurny jôrmark w Rëmi, temù tim barżi t je wôrt zazdrzec i òbôczëc co më mómë przërëchtowóné – rôczi direchtór Gardowégò Dodomù Kùlturë Agnes Skawińskô. Kaszëbsczi Jôrmark w Rëmi mdze w tã niedzelã przed Gardowim Dodomã Kùlturë, zôczątk ò 3 pò pôłnim.

  • Biesadą disco polo i kòńcertã w wëkònanim wòkalistów -amatorów mdą fejrowac Dzéń Dzemión.

  To je w nôblëższą sobòtã. Do te mdą przesëniãté przez chilającé deszce mésterstwa w seczenim tradicjową metodą. Swiãto Dzemión sã zacznie òd programë dlô nômłodszich, to dô téż rozrzeszenié kònkùrsu na nôbarżi snôżé ògrodë gminë. Dërżéń programë to mdze festiwal disco polo i zôbawa do póznégò wieczora – zapòwiôdô Dariusz Turzińsczi z Òstrzódka Kùlturë w Dzemianach. Przed wëstãpã Marcina Siegieńczuka i drëdżich rôczonëch gòscy swòje piãc minut na binie dostną spiéwné taleńtë z gminë. Do talent show „Dzemiańskô Nótka” zapisë przëjimô dzemióńsczi Òstrzódk Kùlturë. Fejrowanié Dnia Dzemiónów sã zacznie w sobòtã ò 5:00 pò pôłnim w demiańsczi amfiteatrze. Rozegracjã pòprzedzą III Mésterstwa Pòlsczi w seczenim zbòżô tradicjową metodą ò 11:00 i miónczi czôłenków i wòdnëch kòłów na jezorze Rzuno ò 3:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑