Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.04 (csb)

  • Kaszëbskô etnofilologiô w tim rokù nie rëgnie – zapòwiôdô Gduńsczi Ùniwersytet.
  • Òszëkańcowie dzejający metodą „na wnuczka” i „na szandarã” zôs są aktiw – na szczescé to sã jima nie ùdało nikògò òszëkac.
  • Wëszëznë Brusów zaczinają nôwikszą termòmòdernizacjową jinwesticjã w gminie.

   


  PIĄTK, 4 zélnika

  • Kaszëbskô etnofilologiô latos nie rëszi – Gduńsczi Ùniwersytet zamknął rekrutacjã przë za môłi lëczbie sztudérów i zapòwiôdô, że to nie dô dodôwkòwëch terminów.

  Sprawa sã pòtkała z òdpòwiescą natëchstopach kaszëbsczich strzodowiszczów czëjącëch nieùbëtk w ti sytuacje. Do protestu dołącziwô Radio Kaszëbë, jaczé przëwòłiwô przikładë jinëch miészëznowëch czerënków w Eùropie, jaczé przez swòjã specyfikã są òdmikóné nawet dlô nômiészich karnów absolweńtów strzédnëch szkòłów. Wicy ò sprawie Adóm Hébel.

  • Òszëkańcowie dzejający metodą „na wnuczka” – i „na szandarã” są zôd aktiw.

  Fąkcjonariusze dostôwają wiedno wicy zgłoszeniów òd stôrëch lëdzy, jaczi delë na to òbacht i nie delë sã òkradnąc. Taczich zygnalów w ùszłëch czile dniach bëło w pòmòrsczim ju czilenôsce. W jednym przëtrôfkù to dzãka bôczlëwòscë robòtniczczi bankù 80 lat stôrô białka nie stracëła wszëtczich swòjëch dëtków. Seniorka ze Gduńska ùwierzëła òszëkańcowi jaczi rzekł, że òn je z pòlicje. Cwierdzył, że dëtczi w bankù są zagrożoné, temù òna je mùszi wëpłacëc i przelôc na kòńto Pòlicje. Grozył téż aresztã i sztrôfą 10 tësący złotëch. Richtich szandarze radzą, żebë w taczich sytuacjach òpasowac i wëkònac kòntrolny telefón – na przikłôd na kòmeńdã pòlicje. Apelowa Magdaléna Fòrmela z Krézowi Kòmeńdë Pòlicje w Kartuzach. Nôlepi próbã òszëkaństwa jak nôrëchli zgłosëc szandaróm.

  • Wëszëznë Brusów zaczinają nôwikszą – termòmòdernizacową jinwesticjã w gminie.

  To je gruńtowny remòńt i wëmiana zdrojów cepła w Karnie Szkòłów w Lubni. Za wszëtkò przińdze wicy jak 1 mln 600 tësący złotëch. To je dzél wikszégò projechtu na jaczé brusczi samòrząd dostôł łoni 3 mln złotëch eùrodëtków. Przewidiwô téż termòmòdernizacjã przedszkòłowëch òbiektów w Brusach i Cziczkòwach ë wiejską swietlëcã w Zalesym. – Më zaczinómë òd nôwikszégò zadaniô, to je szkòłë w Lubni – gôdô bùrméster Witóld Òsowsczi. W Karnie Szkòłów w Lubni wãglową kòtłowniã zastąpi piéck òpôliwóny biomasą. W planach je téż wëmiana òbswietleniô na ledowé lãpë i mòntaż fòtowòltajicznëch ògniwów.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑