Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 10 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.10 (csb)

  • Przez òbrôzk, teater i flashmob wërażą swòjã juwernotã miészëznów z eùropë na Diversity Festival na Kaszëbach.
  • W Kòsôkòwie swiãto gminë – w dłudżi wikeńd mdze gala disco polo i festinë – żeglarsczi i kaszëbsczi.
  • W Kòscérznie òni rëchtëją smaczczi – na „Tidzéń Kaszëbsczi Kùchnie” zaczinający sã w nôblëższi pòniedzôłk.

   


  CZWIÔRTK, 10 zélnika

  • Plac swòjégò jãzëka i spôdkòwiznë w swiece chcą pòkazac – w kreatiwny spòsób.

  Nôleżnicë YEN – òrganizacje jakô zrzesziwô młodëch przedstôwców nôrodnëch a etnicznëch miészëznów z całi Eùropë są do Gduńska zjachóny, cobë przeńc warkòwnie i przërëchtowac czekawé dokazë kùńsztu. Przedstawią je w sobòtã na finale Diversity Festival w Hélu. Robòce sã przëzérô Adóm Hébel.

  • Galã Disco Polo i dwa festinë: żeglarsczi i kaszëbsczi bédëją na dłudżi wikeńd w gminie Kòsôkòwò – òb czas trzëdniowégò fejrowaniô Dniów Gminë.

  Zaczną sã w niedzelã i mdą do wtórkù warałë. – Na zôczątk w Kòsôkòwie rozegreacjô w ritmach disco, pòsobné dwa dnie to mdze czas w Mechelinkach i Rewie – rôczi Natala Krawczik z Kòsôkòwsczégò Ceńtrum Kùlturë. Trzëdniowé swiãto to je ùkòrunowanié latnégò sezonu w gminie Kòsôkòwò. Kòżdi rok Dnie Gminë przëcygają ùrmã letników i môlowëch – gôdô wójt Jerzi Włudzyk. Kòsôkòwskô Gala Disco Polo mdze 13 zélnika ò 3:30 na placu przë sztrase Żeromsczégò w Kòsôkòwie. W pòniedzôłk w Mechelinkach òd 4:00 bawic sã mdze mógł na żeglarsczim festinie, a we wtórk w Rewie na Kaszëbsczim Festinie. Ò 1:30 przemarsz i mszô swiãtô, a pò nich rozegracjô na Szpërkù.

  • W Kòscérznie òni szëkùją smaczczi – na „Tidzéń Kaszëbsczi Kùchnie” – jaczi sã zaczinô w nôblëższi pòniedzôłk.

  To je czwiôrtô edicjô akcje, jakô mô propagòwac naszã kùchniã i scygac do miasta letników. Restaùracje, barë, a nawet cëczernie czë piekarëje rëchtëją na tã leżnosc szpecjalnoscë – a klijeńcë je òbtaksowiwają i dobiwają nôdgrodë. – Lokal jaczi mdze nôbarżi pòpùlarny dostnie prestiżowé wëprzédnienié – klarëje direchtór Kòscérsczégò Dodomù Kùlturë Jón Dittrich. Tą razą do akcje sã mô włączoné 12 restaùracjów z Kòscérznë i òkòlégò. Lëstã mô òpùblikòwóné w jinternece Ùrząd Gardu Kòscérzna, mô téż ùprzëstãpnic jôdną kôrtã. „Tidzéń Kaszëbsczi Kùchnie” mdze dérowôł òd 14 do 20 zélnika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑