Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.11 (csb)

  • Przez òbrôzk, teater i flashmob wërażą swòjã juwernotã miészëznów z eùropë – na Diversity Festival na Kaszëbach
  • Naja szkòła to nié blós kaszëbsczi. Dzecë mdą sã ùczëłë sprawno pòsłëgiwac anielsczim w praktice – przekònywa na naji antenie szkólnô Édita Jónkòwskô-Germk.
  • Fòtografny kònkùrs na Swiãto Kaszëbsczi Fanë mô ògłoszoné stowôra Kaszëbskô Jednota.

   


  PIĄTK 11 zélnika

  • Plac swòjégò jãzëka i spôdkòwiznë w swiece – chcą pòkazac w kreatiwny spòsób.

  Nôleżnicë YEN – òrganizacje jakô zrzesziwô młodëch przedstôwców nôrodnëch a etnicznëch miészëznów z całi Eùropë są do Gduńska zjachóny, cobë przeńc warkòwnie i przërëchtowac czekawé dokazë kùńsztu. Przedstawią je w sobòtã na finale Diversity Festival w Hélu. Robòce sã przëzérô Adóm Hébel.

  • Naja szkòła – priwatnô dwajãzëkòwô szkòła we Wejrowie – w jaczi òd séwnika sã zaczną lekcje zachãcywô do zapisywaniô swòjëch dzôtków do klasów I-IV spòdlëczny szkòłë i przedszkòlnëch karnów.

  W mùrach placówczi mdą miałë leżnosc zanurzëc sã w kaszëbsczim jãzëkù i kùlturze, le téż dobëc ùmiejãtnotë w òbrëmienim òdpòwiedzalnégò kòrzëstaniô z móbilnëch technologiów, pòtkac sã z czekawima lëdzama i swòje taleńtë rozwijac. Wiôldżi cësk më dôwómë na ùczbã cëzëch jãzëków – òsoblëwie anielsczégò, jaczégò znajemnota je mùszebnô w dzysdniowim swiece – przekònywała w aùdicje Na widnikù Kaszëbë Édita Jónkòwskô-Germk, anglistka w Naji Szkòle. Kòżdi ùczniôk, jaczi na zôczątkù séwnika zacznie ùczbã we wejrowsczi placówce dostnie móbilné ùrządzenié, na jaczim mdze wëkònywało dzél swòjëch dokazów. Miast czasochłonnëch domôcëch zadaniów pedagògicznô kadra bédëje jindidiwuané pòdchôdanié i doskònalenié ùmiejãtnotów nômłodszich. Chãtny do zapisaniô swòjégò dzecka do ti mòderny szkòłë mògą ju to zrobic. Wicy wiadłów wa nalézeta na stronie najaszkola.eu.

  • Fòtografny kònkùrs na Swiãto Kaszëbsczi Fanë mô ògłoszoné – stowôra Kaszëbskô Jednota.

  Òdjimczi to ju mòże sélac. Swiãto ùpamiãtniwô bòhatérską pòstawã Zrzeszińców jaczi bronilë kaszëbsczich farwów, przëpôdô 18 zélnika. – Më to fejrëjemë na wdôr òficjalnégò wëwieszeniô czôrno-złoti fanë òb czas załóżczégò zjôzdu Regionalnégò Zrzeszeniô Kaszëbów sprzed wnet 100 lat – w czasach czej kaszëbsczé fanë bëłë scygóné z masztów – klarëje przédnik stowôrë Kaszëbskô Jednota Karól Róda. 18 zélnika wiele lëdzy i gminów wëwiesy czôrno-złoté fanë do czegò rôczi Kaszëbskô Jednota. Na swòjim facebookòwim profulu pùblikùje ju òdjimczi lëdzy co sã fòtografùją z nają faną na feriach. Pòsobny rôz zachãcywô do kreatiwnoscë z leżnoscë swiãta. Do dobëcô w fòtografnym kònkùsu „Czôrno-złotô fana” je 300 zł i rzeczowé nôdgrodë. Regùlamin wa nalézeta pòd adresą www.kaszebsko.com.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑