Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.14 (csb)

  • Młodi są procëm mòwie niezgarë – co pòkazywelë na finale Diversity Festival w sobòtã w Hélu.
  • Na prosti métel ò czãżczi historie – mô pòwiadac kòmiks pòswiãcony òfiaróm piôsznicczi zbrodnie.
  • Ùszmakôj môlowëch szpecjalnosców i wëbierzë nôlepszé – rôczą w Kòscérznie w òbrëmienim „Tidzenia Kaszëbsczi Kùchnie”.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 14 zélnika

  • Młodi są procëm mòwie niezgarë – co pòkazywelë na finale Diversity Festival w sobòtã w Hélu.

  Ùczãstnicë Festiwalu Różnorodnoscë pòjachelë na Hélsczi Półòstrów cobë na binie przedstrawic efektë tidzeniowi robòtë. Frizowie, Wlachòwie, Sorbòwie, Kaszëbi i jiné miészëznë przërëchtowałë szpëtôkel i jilustracje. Òne bëłë kòméńtërą do terôczasny pòliticzny stojiznë bezpaństwòwëch nôrodów, a téż do problemù migracje i mòwë niezgarë, jakô colemało je prawie do miészëznów czerowónô. Na Nadmòrsczim Bùlwarze w Hélu bëłë téż zbiéróné pòdpisë pòd òbëwatelsczim projechtã Minority SafePack – jaczi mô bëc wezwanim Eùropejsczi Ùnie m. jin. do pòprawë òchronë lëdzy z nôrodnëch i jãzëkòwëch miészëznów. Deklaracjã pòpiarcô to jesz mòże pòbrac z jinternetowi stronë wëdarzeniô i wësłac tradicjową pòcztą. Pòwrózk wa nalézeta na radiokaszebe.pl

  • Na prosti métel ò czãżczi historie – mô pòwiadac kòmiks pòswiãcony òfiaróm piôsznicczi zbrodnie.

  Wëdôwca to je Piôsznicczé Mùzeùm we Wejrowie. Kòmiks stwòrzony przez Tomasza Meringa to je historiô nié le samégò mòrdu, le téż cządu przed wòjną i lëdzy zrzeszonëch z nają zemią w 30 latach. Meritoriczny dozér nad dokazã mielë robòtnicë mùzeùm. Kòmiks je czôrno-biôłi, aùtór celowò wëbrôł sërową fòrmã wërazu – klarëje direchtórka Piôsznicczégò Mùzeùm Tréza Patsidis. Kòmiks mdze wësłóny do szkòłów, to sã mdze mógł z nim téż zapòznac w biblotekach wejrowsczégò krézu.

  • Ùszmakôj môlowëch szpecjalnosców i wëbierzë nôlepszé – òni rôczą w Kòscérznie w òbrëmienim „Tidzenia Kaszëbsczi Kùchnie”.

  Ju czwiôrti rok za régą restaùracje i barë rëchtëją szpecalné menu, a cëczernie czë piekarëje chlébë i miodnoscë. – Dlô letników to je leżnosc ùszmaka najëch smaczków, akcjô je téż czerowónô do mieszkańców – gôdô direchtór Kòscérsczégò Dodomù Kùlturë Jón Ditrich. Pò ùszmakanim môltëchów klijeńcë są proszony ò jich òbtaksowanié i mają szanse nôdgrodë dobëc. Akcjô mdze wara do 20 zélnika, zaangażowóné je 12 restaùracjów i krómów – w Kòscérznie i òkòlim. Lëstã wa nalézeta na jinternetowi stronie gardu Kòscérzna.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑