Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.16 (csb)

  • Całi czas mòże sã pòdpisac pòd projechtã prawów jaczé mają zagwësnic rozwij môłëch jãzëków – na stronie jinicjatiwë Minority SafePack.
  • Rozpoczynają się pierwsze wypłaty odszkodowań dla mieszkańców powiatu chojnickiego, którzy ponieśli straty w wyniku nawałnicy.
  • Załoga z Kosakowa zwyciężyła w 9 regatach o Puchar wójta Kosakowa.

   


  ŚRODA 16 zelnika

  • Zbiér wskôzów a téż prawnëch aktów jaczé mają pòmòc w rozwijanim miészëznowëch jãzëków – to je jinicjatiwa Minority SafePack, pòd jaką pòdpisac sã mòże kòżdi òbëwatél Eùropejsczi Ùnie.

  Òglowé programë w òbrëmienim edukacje nie są dopasowóné do regionalnëch spòlëznów, żebë na tim pòlu edukacjô bëła skùtecznô to je nót fùnduszów i pòliticzny reprezentacje – to mô zagwësnic Minority SafePack. Są tam téż òpisóné prawa do przistãpù do medialnëch materialów w swòjim jãzëkù. A téż zwikszëc pòliticzną reprezeńtacjã môłëch nôrodów w Eùropejsczim Parlameńce, chtërna je zagwësnionô w niejednëch krajach, w jinëch zôs jak kòl naju më Kaszëbi nigdë nie wiémë, czë chtos w eùroparlameńce mdze nas reprezeńtowôł. Pòd jinicjatiwą mógł sã pòdpisac w sobòtã na Hélu, co pòtkało sã z zajinteresowanim letników. Pòd jinicjatiwą całi czas mòże sã pòdpisac elektroniczną drogą. To sygnie wlézc na stronã www.minority-safepack.eu

  • Zaczinają sã pierszé wëpłatë szkòdowaniów dlô mieszkańców chònicczégò krézu – jaczi mielë stratë pò piątkòwëch chajach.

  Szkòdowóny mògą liczëc na wëpłatã 6 tësący złotëch i do tegò do sto tësący złotëch na òdbùdowã zniszczonëch chëczów.W gminie Brusë wede wstãpnégò bilnasu ùszkòdzonëch je 650 mieszkalnëch bùdinków i 550 gòspòdarczich. Mieszkańcowie stratë òd sobòtë zgłosziwają w Gardowim Ùrzãdze a terô zaczinają sã wëpłatë pierszich strzodków – gôdô sekretéra gminë Mariola Rodzeń. Pò kataklizmie w gminie Brusë bez dakù nad głową òstało 20 familiów. Szpektór bùdacjowégò nadzoru zdecydëje ò kawlu znikwionëch bùdinków. Ò dëtkòwi pòmòcë dlô pòszkòdowónëch mieszkańców zagwësniwała we wtórk premiér Bejata Szydło, jakô mia òdwiedzoné rodzëznë z Zôlesym i Cziczkòwach w gminie Brusë. Szefòwô rządu zapòwiedza téż dodôwkòwą pòmòc dlô pòszkòdowónëch gòspòdarzów jaczim krãcëszk miôł zniszczoné setczi hektarów pòla. Dramaticzné apele ò pòmòc dochôdają do naju z Lëpùsza w kòscérsczim krézu. Nôbarżi w chaje ùcerpielë tam mieszkańcowie sołectwa Sluza i Tuszkòwë, dze jesz długò sytuacjô nie wrócy do normë. Ni mają sztrómù, felëje téż wòdë – jaczi zapasë są ju w môlowëch składów wëkùpioné. Za najim pòstrzédnictwã wëszëznë gminë proszą ò pòmòc. To je nót pitny wòdë, paliwa, je téż prosba do tëch co mają agregatorë ò jich pòżëczenié. Wszëtczé te rzeczë to mòże przewòzëc do krizysowégò sztabù jaczi je òdemkłi w Ùrzãdze Gminë w Lëpùszu.

  • Kòsôkòwiôk Jack Ludwiczôk z załogańtką Julą bëlë nôlepszi w òdemkłëch regatrach – ò Pùchôr wójta gminë Kòsôkòwò.

  Laùrë mają òdebróné pò dwùch dniach na żeglarsczim festinie w Mechelinkach, bò 9-tô edicjô regatów to bëła drëgô włączonô w trzëdnowé fejrowanié Dniów Gminë.
  Nôlepszą trójkã strzód 12 sztartëjącëch bôtów klasë Pùck mielë wëbróné tradicjowò pò 5 biégach. Na drëdżim placu ùplasowa sã załoga z Rewë pòd czerownictwã Michała Gajdë. – Nama szło ò szpôs, le nôstrój dobri riwalizacje to sã dało czëc – gôdô wespółòrganizatór miónków Janusz Frąckòwiôk. Pòdrechòwiwô wójt gminë Kòsôkòwò Jerzi Włudzyk. Dnie Gminë zacza pierszô w historie swiãta gala Disco Polo, fejrowanié zamkną tradicjowi ju 20-ti Kaszëbsczi Festin na Szperkù w Rewie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑