Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.21 (csb)

  • 5 pòmòrsczich gminów sã ùpòminô ò wpisanié do minysterialnégò wëkôzkù gminów szkòdowónëch przez chaje
  • Na pòmòc rządu i szkòdowania pò chajach żdżą miéwcowie priwatnëch lasów
  • Chòc zbòżé jesz je na pòlach, gbùrze z gminë Kartuzë ju mają pòdzãkòwóné za latosé plonë

   


  PÒNIEDZÔŁK, 21 zélnika

  • 5 pòmòrsczich gminów sã ùpòminô – ò wpisanié do minysterialnégò wëkôzkù gminów szkòdowónëch przez chaje.

  W sobòtã w Chònicach premiér Bejata Szydło zapòwiedza, że piątkòwé rozpòrządzenié w jaczim bëło pòminiãté pôrã kaszëbsczich samòrządów mdze dofùlowóné. Za wpisanim czekają Sëlëczëno, Serakòjce, Stëdzeńce, Kòscérzna i Nowô Karczma. Te gminë chcą bëc téż òbjimniãté regùlacjama jaczé ùproszczą procedurë zrzeszoné z remòńtã abò òdbùdową chëczów znikwionëch przez chaje. – Pasowné pismiono ju w piątk më mómë wësłóné do wòjewòdë i minystra – gôdô Grégór Świtała, zôstãpca wójta gminë Kòscérzna. W rozpòrządzenim tikającym sã ùproszczeniô procedurów w ùsuwanim skùtków chajów dopiérze je 101 gminów – 63 z wiôlgòpòlsczégò, 28 z kùjawskò-pòmòrsczégò i 10 z pòmòrsczégò wòjewództwa.

  • Za pòmòcą rządu i szkòdowania pò chajach – żdżą miéwcowie priwatnëch lasów.

  Krzëkwë sprzed tidzenia mają pòwaloné na Pòmòrzim tësące hektarów bómów. Nôwicy stratów to dało w krézach chònicczim, kòscérsczim, kartësczim i bëtowsczim. W sami gminie Brusë lasë mô straconé pôrãdzesąt lëdzy. Ana Cupa-Dzemińskô gôda z miéwcama lasów wkół wsë Cziczkòwë. Wniosczi ò znikwieniach w priwatnëch lasach miéwcowie z chònicczégò krézu bë mielë złożëc w Krézowim Starostwie w Chònicach. Zgłôsziwającë szkòdã do mùszi wskazac lokalizacjã lasu, mni wicy wiéchrzëznã zniszczeniów i fòtografną dokùmeńtacjã.

  • Gòspòdarze z gminë Kartuzë pòdzãkòwelë za latosé plonë – to dało òżniwinë, chòc zbòżé jesz je na pòlach.

  Wedle òbrechùnków do zebraniô òstało jesz 20% zbòżégò – a lepszégò wiodra to sã ni mô co spòdzéwac, dzél pòlów je pòdmòkłëch, abò narëszonëch przez chajã. – Gbùrzë robią wicy jak wiedno, temù òżniwinë tim barżi mùszałë sã òdbëc – gôdelë ùczãstnicë zôbawë, z jaczima gôdôł Pioter Szëca. Nôbarżi snôżi òżniwinowi wińc w gminie Kartuzë przërëchtowało sołectwò Kôłpino, a nôlepszi kòłôcz mieszkańcowie sołectwa Kòsë. W sąsedny gminie Serakòjce zapòwiedzelë ju, że z zaplanowónëch òżniwinowëch ùroczëznów w ten wikeńd mdze le mszô swiãtô – przez zniszczenia jaczé òstawiła pò se chaja.

  • Òdjimczi z czôrno-złotima fanama żdżą za wajima lajkama – w kònkùrsu stowôrë Kaszëbskô Jednota.

  Òn je ògłoszony z leżnoscë fejrowónégò 18 zélnika Swiãta Kaszëbsczi Fanë – jaczé bëło téż kùńcowim terminã do zrobieniô òdjimków z nôrodnyma farwama i wësłaniô fòtografiów. Wszëtczé są pòkôzóné na facebookòwim profilu stowôrë Kaszëbskô Jednota, dze wa je mòżeta òceniwac. Aùtorowie òdjimków z nôwikszą lëczbą ùwidzeniów dostną nôdgrodë – dëtkòwé i rzeczowé. Welowanié dérëje do 26 zélnika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑