Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.22 (csb)

  • Celowô socjalnô pòmòc, wëjazdë i zajmë dlô dzôtków z familiów szkòdowónëch przez chaje zakłôdô rządowô programa. Wniosczi ò pòmòc przëjimają gminë.
  • To je nót pòmòc Strzodowiszczowémù Dodomòwi Samòpòmòcë w Trzebùniu w gminie Dzemiónë – kòle sto tësący złotëch przińdze za òdbùdowã
  • W pùcczim krézu szëkają za fachmanama do termòmòdernizacje bùdinków pùblëcznégò ùżëtkù

   


  WTÓRK, 22 zélnika

  • Ùrzãdë gminów przëjimają wniosczi ò socjalną pòmòc, wëjazdë i zajmë dlô ùczniaków szkòdowónëch w chajach – w òbrëmienim rządowi programë na ten cél pòszło 5 mln zł.

  Pòmòc je czerowónô do dzecy jaczé òd séwnika mda chòdzëłë do nul klasë i do wszëtczich ùczniaków òkróm tëch ze szkòłów dlô ùstnëch – më czëtómë na jinternetowi stronie Minysterstwa Nôrodny Edukacje. Mògą dostac socjal na edukacjowé céle we wësokòscë 500 abò tësąc zł, zanôleżno òd wësokòscë célowégò socjalu jaczi dostelë ju starszi ùczniaka ze spòlëznowi pòmòcë. Pòsobną fòrmą wespiarcô mają bëc bezpłatné terapeùticzno-edukacjowé i dozérné zajmë, jaczé mdze òrganizowôł pasowno wójt, bùrméster abò prezydeńt gardu. Ùczniacë mògą téż skòrzëstac z terapeùticzno-edukacjowëch wëjazdów – le to blós jak familiô mdze mia przëznóną socjalną pòmòc célową wicy jak 3 tës. zł. Resort edukacje przë tim zastrzégô, że dzôtczi mògą skòrzëstac abò z wëjazdu abò ze zajmów. Starszi mògą składac wniosczi ò pòmòc w ùrzãdze gminë w terminie ùstalonym przez ùrząd, le nié pózni jak do 23 séwnika latos – je napisóné na stronie Minysterstwa Nôrodny Edukace, dze mają téż òpùblikòwóné zamkłosc ùchwôlënkù Radzëznë Minystrów. Resort Edukacje mô òdkazac wòjewòdóm strzodczi na realizacjã programë w pòsobnym tidzeniu, tak, cobë ùczniacë i dzecë mògłë skòrzëstac z pòmòcë jesz przed zôczątkã szkòłowégò rokù.

  • Wnet 100 tës. zł. mdze kòszta òdbùdowa znikwionégò przez chajã Strzodowiszczowégò Dodomù Samòpòmòcë w Trzebùniu w gminie Dzemiónë – gminowi samòrząd sczerowôł w ti sprawie prosbã ò dëtkòwą pòmòc do wòjewòdë.

  Dérëje téż zbiérka bùdacjowëch materialów i datków na ùtwòrzonym kòńce. Zniszczenia w òbiekce są na tëli pòwôżné, że Strzodowiszczowi Dodóm Samòpòmòcë mô zawieszoné dzejalnosc. Chaja mô téż zniszczoné dak ze solarną jinsztalacją mët, zalóné są téż wszëtczé jizbë w bùdinkù – òpisywô wójt Lészk Pòbłocczi. Zbiérkã dëtków na òdbùdowã Strzodowiszczowégò Dodomù Samòpòmòcë w Trezebùniu prowadzy Stowôra na Rzecz Rozwiju Gminë Dzemiónë. Numer kòńta je przistãpny na jinternetowi stronie gminë.

  • W pùcczim krézu slédné fòrmalnoscë przed sztartã projechtu – termòmdernizacje bùdinków pùblëcznégò ùżëtkù.

  To je wiôldżi projecht na jaczi pùcczé starostwò zwëskało 14 i pół mëliona zł eùrodëtków. Pieńdze pùdą na wëmianã òknowi stolarczi i doceplenié sédmë òbiektów, szkòłów i dodomów spòlëznowi pòmòcëë – gôdô pùcczi wicestarosta Tomôsz Herman. Na pierszi rzut pùdze szkòłowi kòmpleks w Kłaninie, ùgôdënk z wëkònywaczã pùcczi starosta pòdpisze jesz w tim tidzeniu. Przetôrdżi w sprawie drëdżich òbiektów mają bëc rozrzeszoné do kùńca séwnika. Termòmòdernizacjô òbiektów pùblëcznégò ùżëtkù w pùcczim krézu mô bëc fardich do zôczątkù 2019 rokù.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑