Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.24 (csb)

  • Cobë dali dostawac wëchòwawczé swiôdczenié z programë „Familiô 500+” to mùszi jesz rôz wniosk złożëc – przëbôcziwają w Gdinie
  • Òrkestra z gminë Wejrowò wrócëła z pòsobnym dobëcym w midzënôrodnym kònkùrsu – dzys w klëce zazdrzimë co cygnie mùzykańtów do zwënégów
  • Mòc młodoscë na XII Kaszëbsczim Festinie w Baninie

   


  CZWIÔRTK, 24 zélnika

  • Cobë dali dostawac wëchòwawczé swiôdczenié z programë „Familiô 500+” to mùszi jesz rôz wniosk złożëc – òni przëbôcziwają w Gdinie. W séwnikù mdze slédnô wëpłata za mijający cząd.

  Cobë dostac swiôdczenié w rujanie nôlepi je złożëc całowny wniosk do kùńca zélnika. Òd zôczątkù miesąca fòrmùlarë przëjimają w gminach, to je mòże téż przesłac pòcztą abò złożëc przez jinternet. W Gdinie wniosczi przëjimô Wëdzél Spòlëznowëch Sprawów przë sztrase 10 lutego 24 – gôdô fùlmòcnik prezydeńta Gdinie do sprawów familie Bejata Szadziul. Swiôdczenié 500+ dali przësłëgiwô do 18 rokù żëcô dzecka – na kòżdé drëdżé i pòsobné dzeckò we familie. W przëtrôfkù familie z môłim wzątkã je wëpłacywóné téż na pierszé abò jedurné dzeckò. Òbòwiązywają za to nowé przepisë jaczé sã tikają lëdzy co deklarëją alimeńtë, rozliczają sã przez riczôłt i jinterpretowaniô stratë wzątkù – to je przëtrôfków rozrzesziwaniô ùgôdënkù i pòdpisywaniô nowégò z tim samim robòtodôwôczã.

  • Dmùsznô Òrkestra Gminë Wejrowò wrócëła z Midzënôrodnégò Festiwalu w Lubawie – z nôdgrodą za pierszi plac.

  Ta fąkcjonëjącô òd 20 lat w gòscycyńsczim Dodomù Kùlturë grëpa òd pôrã lat mô medialny rozgłos midzë jinyma dzãka projechtowi Rebel Babel – sparłãczeniémù hiphopù z òrkestrową mùzyką. Ò dobrą passã grôjków wëpitiwôł na jich próbie Adóm Hébel.

  • Kaszëbskô młodosc i energiô ùderziwała z binë – na 12 Kaszëbscizm Festinie w Baninie.

  Ùstny, młodi i dzôtczi hùrmą przëszlë dzãka czekawi artistny programie i rozmajitim atrakcjóm dlô lëdzy w kòżdim wiekù, do przińdzeniô rôczëło téż snôżé wiodro. Na festinie dominowôł kaszëbsczi jãzëk, chòc nie felało téż artistnëch wëkònaniów w jãzëkach pòlsczim i anielsczim. Nôwôżniészim célã bëła jintgracjô mieszkańców Banina i môlëznów w òkòlim – pòdsztrichiwelë òrganizatorowie. Kaszëbsczi festin w Baninie miôł téż charitatiwny akceńt. Òni mielë zlicytowóné trzë tôflôczi na rzecz szkòdowóny przez chajã gminë Sëlëczëno.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑