Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.29 (csb)

  • Ùmarł Grégór Szalewsczi – ùdbòdôwôcz Zjôzdu Kaszëbów, pierszi wejrowsczi starosta. Miôł 61 lat
  • Na pòmòc samòrządu liczą szkòdowóny chajama miéwcowie wczasowëch òstrzódków w gminie Kòscérzna
  • Gmina Sëlëczëno dobëła fùndusze na rozbùdowã szkòłów – je równak tôkel z krótczim terminã na realizacjã zadaniô

   


  WTÓRK, 29 zélnika

  • Ùmarł Grégór Szalwsczi – samòrządówc, geszeftnik, dzejôrz wespiérający rozwij kaszëbiznë. Miôł 61 lat.

  Grégór Szalewsczi to béł pierszi wejrowsczi krézowi starosta. Aktiwno dzejôł w gardowim samòrządze Rëmi, dze prowadzył téż niepùblëczny zakłôd zdrowòtnégò dozéru. Pòchôdôł z kòscérsczi zemi. Slédnm czasã gòscył na naji antenie w maju latos przed kòrunacją Òbrazu Matczi Bòsczi Pòceszbë we wielewsczim sanktuarium. Wasta Grégór wespół z familią béł fùndatorã kòrunów, jak òpisywôł, wszëtcë jegò przódkòwie spòcziwają na parafialnym smãtarzu. Grégòra Szalewsczégò më téz mdzemë spòminac jakno òrganizatora Zjôzdu Kaszëbów i fùndatora sztipendium dlô nôlepszich maturańtów z kaszëbsczégò. Òn nigdë nie òdmôwiôł pòmòcë w rozwiju kaszëbsczi edukacje – spòminô Witóld Bòbrowsczi, direchtór kaszëbsczi szkòłë na Głodnicë. Pògrzebòwé ùroczëznë mdą w sobòtã w Rëmi – w parafie pòd wezwanim Nôswiãtszi Marije Pannë Wspòmòżeniô Wiérnëch.

  • Na pòmòc samòrządu liczą szkòdowóny chajama miéwcowie wczasowëch òstrzódków w gminie Kòscérzna – nôwikszé stratë òdnotérowelë pòdjimarze w òkòlim Gôrczëna i Sycowi Hëtë.

  Do gromadë do Ùrzãdu Gminë w Kòscérznie wpłënãło 31 zgłoszeniów ò ùszkòdzeniach mieszkalnëch bùdinków, letniszczowëch dodomków i wczasowëch òstrzódów. – Më mdzemë wnioskòwac ò ùmòrzenié przez gminã dzéla pòdatkù òd nierësznoscë – zapòwiôdô miéwca òstrzódka w Sycowi Hëce Radosłôw Kòstera. Pò apelach samòrządarzżów gmina Kòscérzna je dopisónô do rozpòrządzeniô dzãka jaczémù ji mieszkańcowie téż mògą skòrzëstac z ùproszczonëch procedurów jaczé sã tikają rechòwaniô stratów i òdbùdowë znikwionëch òbiektów.

  • Gmina Sëlëczëno dobëła fùndusze na rozbùdowã szkòłów – je równak tôkel z krótczim terminã na wëkònanié zadaniô.

  Jidze ò rozbùdowã szkòłowò-przedszkòłówëch szkòłów we Wãsorach i Mscëszejcach. Gmina dosta z bùdżetowi rezerwë do gromadë 1 mln 800 tës. zł na jinwesticjã w Mscëszejcach. To mùszi jã równak zrobic do kùńca rokù. Wójt Sëlëczrna Bernat Grëcza mô strach, że żódnô firma sã nie weznie za taczś zadanié i nie stanie do przetargù, temù mdze sã ùbiégôł ò przesëniãcé terminu. W placówkach we Wãsorach i Mscëszejcach mają pòwstac nowé lekcjowé zale, stołówka i kùchniô. Òbie szkòłë ju terô mają tôkel z felënkã placu przez co òd nowégò rokù mdze nót wprowadzëc zmianową systemã.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑