Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 31 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.08.30 (csb)

  • Pògrzebòwé ùroczëznë Grégòra Szalewsczégò przełożoné ze sobòtë na pòniedzôłk – pòprowadzy je gduńsczi metropòlita
  • Szlachama zélnika 80 – pôrãdzesąt lëdzy zwiedzëło Trzëgard z ùczãstnikama sztrejków w rolë prowadników
  • W Kòscérznie òni rôczą ùsłëgòdôwôczów do ùdzélu w akcje „Miasto za pół ceny”

  STRZODA, 30 zélnika

  • Nié w sobòtã jak më gôdelë, le w pòniedzôłk mdze pògrzéb sp Grégòra Szalewsczégò – zmianã terminu pòcwierdzył ks. Jón Flisykòwsczi z Wiela, jaczi wëgłosy hòmiliã na pògrzebòwi mszë.

  Nie je za to zmieniony plac ùroczëznów. Òne mdą w kòscele pw Nôswiãtszi Marije Pannë Wspòmòżeniô Wiérnëch w Rëmi. Zaczną sã ò 11:00. Òni je przełożelë na pòniedzôłk, bò je pòprowadzy gduńsczi metropòlita ks arcëbiskùp Sławój Lészk Głódż.

  • Ò Zélnikòwé Pòrozmienié biôtkòwelë nié le stoczniowcowie: protestowelë banowi, sztrasbanowi i pòrtowcowie – pôrãdzesąt lëdzy sã ò tim dokònało na wanodze „Zélnika 80” zòrganizowóny przez Jinstitut Nôrodny Pamiãcë.

  Zabëtkòwi aùtobùs, tzw Gùrka òbjachôł nôwôżniészé dlô tamtëch wëdarzeniów zakładë w Gdinie i Gduńskù – jak sztrasbanowô zajezdniô, gduńsczi pòrt i plac dze przódë fąkcjonowa Pòdjimizna Banowëch Robòtów we Wrzescach. W rolã prowadników mają sã wceloné robòtnicë – swiôdkòwie i ùczãstnicë zélnikòwëch sztrejków. – To je pilotażowi projecht jaczi mô pòkazac że nié blós stoczniô biôtkòwała z reżimã – gôdô Arkadiusz Kazańsczi z IPN. Sztrejczi w zélnikù 1980 rokù doprowadzëłë do pòdpisaniô Zélnikòwëch Pòrozmieniów i pòwstaniô NSZZ Solidarnosc. Przédné fejrowanié związkòwców z Solidarnoscë mddze we Gduńskù 31 zélnika. Ò 3 pò pôłnim w zalë Akwen na ùroczëstim pòsedzenim sã zbierze Zarząd Gduńsczégò Regionu.

  • Rëmny parkplac w ceńtrum, rekreacjowé zonë w parkù przë pałacu – to je plan samòrządu Chòczewa na rewitalizacjã wsë.

  Môlëzna za pôrã lat mô bëc architektoniczną perełką gminë. Zniknąc mają pòstojowé place przed Ùrzãdã Gminë, jich plac zajimie skwer. Parkplac mdze przeniosłi za bùdink ùrzãdu – gôdô wójt gminë Chòczewò Wiesłôw Gãbka. Òdswiéżony mdze téż park w Chòczewie – w planach są m. jin. place jigrów. Rewitalizacjã ceńtrum Chòczewa gmina chce zrealizowac òb nôblëższé piãc lat.

  • W Kòscérznie òni rôczą ùsłëgòdôwôczów do ùdzélu w akcje „Gard za pół prizu” – bédënczi ùpùstów mdą przëjimóné do 18 séwnika.

  Promòcjowô akcjô „Gard za pół prizu” mdze w Kòscérznie we wikeńd 7-8 rujana. Do ùdzélu gardowi samòrząd rôczi gòscyńce, restaùracje, kawnicë, pizzerie, kùlturalné i spòrtowé jinstitucje jaczé chcą mieszkańcóm i letnikóm przëblëżëc swój bédënk i placówczi. Ze swòji stronë gard deklarëje promòcjowé wespiarcé akcje jaczé òbjimô m. jin. plakatë, jinternetowé stronë, facebook, móbilną aplikacjã, radiową kampaniã i òznakòwanié ùczãstników. Zgłoszenia wespół z bédënkã mùszi przesłac do 18 séwnika – mejlowò, tradicjową pòcztą z dopiskã „Gard za pół prizu” abò personalno do Wëdzélu Rozwiju i Promòcje Ùrzãdu Gardu Kòscérzna.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑