Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.04 (csb)

  • Naja Szkòła we Wejrowie òdemkłô – pierszô spòdlëcznô szkòła z kaszëbsczim jakno wëkładowim
  • W Kòscérznie wicy jak 2 i pół tësąca ùczniaków zaczãło nowi szkòłowi rok – żdałë za nima òdnowioné klasë
  • Nimò deszczowégò lata to sã ùdało zebrac wikszi dzél plonów w gminie Krokòwò


  PÒNIEDZÔŁK, 4 séwnika

  • To je zjiscenié snieniów dôwnëch pòkòleniów dzejarzi – gôdelë na òdemkniãcym pòwszechny Naji Szkòłë we Wejrowie.

  To je dwajãzëkòwô szkòła z wëkładowim kaszëbsczim. Ùczniacë i jich starszi sã pòtkelë ze szkólnyma w sobòtã na ùroczëznie z ùdzélã baskijsczich gòscy. Móm przërëchtowóné relacjã z òdemkniãcô.

  • W Kòscérznie wicy jak 2 i pół tësąca ùczniaków – zaczãło nowi szkòłowi rok.

  Zgódno z refòrmą òbswiatë w gardze mdze fąkcjonowac piãc spòdlëcznëch szkòłów w jaczich mdze do gromadë 119 szkòłowëch òddzélów. Òb czas feriów we wszëtczich placówkach mają òdnowioné zale i kòridorë. Do te w szkòle nr 6 je wëmienionô grzewczô jinsztalacjô a przë szkòle nr 3 pòstawilë nowé chòdniszcze – w pôrã szkòłąch są téż przërëchtowóné dodôwkòwé zale – gôdô Alicjô Kirsten, direchtórka Bióra Òbsłëdżi Òbswiatowëch Placówków w Kòscérznie. Dodôwkòwé lekcjowé zale i szatnie pòwstałë w szkòłach nr 1 i 2. W Kòscérznie òb czas feriów bëłë téż wëremòńtowóné samòrządowé przedszkòlé przë sztrasë Wëbicczégò.

  • Nimò deszczowégò lata – ùdało sã zebrac wikszi dzél plonów w gminie Krokòwò.

  Òżniwinë bëłë w niedzelã w Karwieńsczim Błoce Pierszim. Chòc ferowanié bëło w chilającym deszczu zôbawa bëła bëlnô a chléb z latoségò zbòża szmakôł za wicy. Ò tim że lato bëło dlô gbùrów czãżczé swiôdczëła chòcbë lëczba òżniwinowëch wińców – z 26 sołectwów do kònkùrsu je wëstawiło le 8. Gòspòdarze prosto ni mielë na to czasu – pilowelë wiodra a czej chòc përzinkã sã jasni robiło tej wskôkiwelë do trëkrów. Ta bôczlëwòsc sã lónowała, w gminie Krokòwò mają zebróné z pòlów 90% zbòżów – gôdô wójt Henrik Dôring. Za nôpiãkniészi òżniwinowi wińc gminë Krokòwò mielë ùznóné ten wëplotłi przez białczi z sołectwa Tëłowò.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑