Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.06 (csb)

  • Niecałi tidzéń òstôł na zgłoszenié sã na Kaszëbską Etnofilologiã – dodôwkòwi nabór dérëje do 12 séwnika.
  • Wiérztë zaaranżowóné na jazz-fòlkòwò wëbrzmią w piątk we Gduńskù – na kòńcerce promùjącym platkã „Kamiszczi”.
  • Òżniwinë pùcczégò krézu ju w tã sobòtã – latos gbùrzë mdą fejrowac w Kòsôkòwie.

  STRZODA, 6 séwnika

  • Niécałi tidzéń òstôł na zgłoszenié sã na Kaszëbską Etnofilologiã na Gduńsczim ùniwersytece – dodôwkòwi nabór dérëje do 12 séwnika.

  To je òsoblëwi czerënk jaczi mô fùndalmeńtalné znaczenié dlô najégò nôrodu. Prakticzną ùczbã jãzëka mają tam zanurzoné w kùlturowim sztôłcenim. Z ùćzbòwnią wespółrobią jinstitucje kùlturë, szkòłë i m. jin. Radio Kaszëbë. Sztudérze bierzą ùdzél w szkòleniach, sztudijnëch wëjazdach, jãzëkòwò-ùczałëch òbòzach. Pòznôwają historiã jãzëka, dobiwają wiédzã ò dzysdniowi kaszëbiznie, lëteraturã, historiã i kùlturã Kaszëb. Pò skùńczenim licencjacczich sztudiów absolweńt mòże cygnąc dali ùczbã na sztudiach drëdżégò gradu m. jin. na filologicznëch czerënkach abò na kùlturoznajôrstwie, pedagògice, socjologie, pòlitologie, historie, etnologie, filozofie. Mòże téż òd raza szëkac za robòtą szkólnégò kaszëbsczégò, gazétnika, szpecjalistë w ùrzãdach pùblëczny administracje czë jinstitucjach kùlturë abò gazétnëch redachcjach i wëdôwiznach. W dodôwkòwi rekrutacje na kaszëbską etnofilologiã papiórë to mùszi skłądac na Gduńsczim Ùniwersytece do 12 séwnika.

  • Wiérztë zaaranżowóné na jazz-fòlklòwò – wëbrzëmią w piątk we Gduńskù.

  W Ceńtrum sw. Jana wëstąpi Paùel Ruszkòwsczi z karnã promùjącë wëdóną latos platkã „Kamiszczi”.
  W ni je pôrãnôsce apartnëch pòeticczich frańtówków, a titel je wzãti z wiérztë Jana Piépczi. – Ta platka to je gôrsc òsoblëwëch „kamiszków” nalazłëch na domôcy zemie – gôdô ò swòjim projechce Paùel Ruszkòwsczi, spiéwôk, gitarzista, kòmpòzytór i aranżéra. Promòcjã albùmùzaczął łżëkwiatowi kòńcert w Kòscérznie – entuzjasticzno przëjãti przez pùblëcznosc. Taksowôł Tomôsz Fópka, direchtór Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, jaczé mô wëdóné platkã „Kamiszczi”. Kòńcert jaczi promùje platkã we Gduńskù mdze 8 séwnika w Ceńtrum sw. Jana. Zôczątk ò 6 wieczór. Wstãp je wòlny.

  • W gminie Chmielno jesz w tim miesącu zaczną robòtã zrzeszoną z drëdżim etapã – bùdacje drodżi Reskòwò-Lëpówc.

  Pierszi dzél ti jinwesticje delë do ùżëtkù na zôczątkù smùtana łoni. Robòta na półkilométrowim parce kòszta wnet 400 tës. zł. Terô w jistnym sztandardze më jã skùńczimë – zapòwiôdô wójt gminë Chmielno Jerzi Grzégòrzewsczi. Głôdkô wiéchrzëzna zastąpi betonowé platë. Droga Reskòwò-Lëpówc mô bëc zmòdernizowónô do kùńca rujana tegò rokù.

  • To swiãto plonów më mdzemë długò pamiãtelë – zagwësniwają w Kòsôkòwie.

  Gmina w tã sobòtã mdze gòspòdarzã òżniwinów pùcczégò krézu. Na binie zagraje czile regionalnëch karnów i gwiôzda wieczoru karno Piękni i Młodzi. To dô téż m. jin. laserowi pòkôzk i tuńcową zôbawã, le przédnym mòtiwã mô bëc kaszëbskô treadicjô. Më pòkôzemë jak naji òjcowie to swiãto fejrowelë – gôdô wójt gminë Kòsôkòwò Jerzi Włudzyk. Gminowò-krézowé òżniwinë w Kòsôkòwie mdą w sobòtã na placu przë sztrase Żeromsczégò. Zaczną sã ò 1 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑