Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.07 (csb)

  • W ARiMRze rëgnął nabiér wniosków ò pòmòc gbùróm szkòdowónym przez żëwiołowé klãsczi.
  • Kaszëbsczé òpòwiednie – pòznają ùczniacë spòdlëcznëch szkòłów w Mùzeùm Gardu Gdinie.
  • W Chmielnie òni przëjimają zgłoszenia do Midzënôrodnégò Czôłenkòwégò Spłiwù „Złoté Lëstë”.

  CZWIÔRTK, 7 séwnika

  • Gbùrzë jaczi mają stratë pò żëwiołowëch klãskach – mògą składac w ARiMR wniosczi ò pòmòc.

  Nabiér sã kùńczi 18 séwnika. To je wespiarcé na Jinwesticje jaczé òdtwòrziwają pòtencjal gbùrsczi produkcje. Czerowóné je do gòspòdarzów jaczi mielë stratë przez chilający deszcz, zymkòwi zyb czë arkùn. – Wësokòsc wespiarcô mdze òkreszlonô na spòdlim protokòłuz òbrechùnkù szkòdów – klarëje przédnik pòmòrsczégò partu Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë Karól Nôrloch. Maksymalnô kwòta jaką mòże dostac na òdtwòrzenié pòtencjalu gbùrsczi produkcje w całim PROWie 2014-20 to je 300 tës. zł. Wespiarcé ni mòże bëc wikszé jak 80% kwalifikòwónëch kòsztów. Wniosczi gbùrów mdą pòddôwóné pąktowémù òbtaksënkòwi. Termin jich skłôdaniô mijô 18 séwnika.

  • Kaszëbsczé òpòwiednie pòznają ùczniacë spòdlëcznëch szkòłów – na warkòwniach w Mùzeùm Gardu Gdinie.

  Bezpłatné zajmë dlô klasów 1-3 to je dzél edukacjowégò bédënkù placówczi. Dzôtczi pòznają historiã regionu i kawel jegò mieszkańców a téż nôrodné legeńdë. Zmieniają sã téż w lëdowëch ùtwórców i zrobią kôrtkã z pòstacją w swietlëcowim òbleczënkù. – Më chcemë òdecknąc w nich zajinteresowanié kùlturą regionu, w jaczim żëją – gôdô Éwa Kelar z gdińsczégò Mùzeùm. Warkòwnie „Na tropie Kaszub” są w kòżdą strzodã pò rëchlészim òbsztëlowanim. Mùzeùm Gardu Gdinie edukacjowi bédënk czerëje do rozmajitëch wiekòwëch karnów – òd przedszkòlów do wëżigimnazjalnëch szkòłów. Terô dodôwkòwò dérëje tam Festiwal Edukacje m. jin. z filmòwim kònkùrsã i szpëtôklã, jaczégò zwieńczenim mdze seminarium dlô szkólnëch i dzejarzi kùlturë.

  • W Chmielnie òni przëjimają zgłoszenia – do Midzënôrodnégò Czôłenkòwégò Spłiwù „Złoté Lëstë”.

  To je piãcdniowô rozegracjô jakô mdze na zôczątkù rujana. Kòżdi rok do Chmielna przëjéżdżô wicy jak sto czôłenkòwców z całi Eùropë. Miónkarze mdą mielë pôrã etapów: z Chmielna do Òstrzëców, z Òstrzëców do Wëczechòwa i Jarã Redëni. Tam są zaplanowóné regatë ò przechódny pùchôr Czôłenkòwégò Klubù MG. – Tak më chcemë letnikóm pòkazac snôżosc naji zemie, le téż wëdłëżëc turistny sezón – gôdô Édita Klôsa, direchtórka chmieleńsczégò GOKSiRu. Chãtny do ùdzélu w spłiwie bë mielë dac zgłoszeniową kôrtã do Gminowégò Òstrzódka Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje w Chmielnie nôpózni do przińdnégò piątkù. Rozegracjô sã nacznie 4-égò a skùńczi 8-égò rujana.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑