Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.08 (csb)

  • Ò zwikszenié strzodków na òdnowã strzódpólnëch drogów apelëją wójtowie z gminów szkòdowónëch zélnikòwima chajama.
  • Magiczny òbrząd sobótkòwégò òczëszczeniô znóny najim przódkóm – mdze pòkôzóny we filmie.
  • W kòmédie ò peripetiach z letnikama – zagrelë mieszkańcowie Chlapòwa w gminie Wiôlgô Wies. Titel to Manteltréger.

  PIĄTK, 8 séwnika

  • Ò zwikszenié strzodków na òdnowã strzódpólnëch drogów apelëją do marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa – wójtowie gminów szkòdowónëch zélnikòwą chają.

  Òni bédëją 5 razë zwikszëc dëtczi, jaczé kòżdi rok dostôwjająz Fùńduszu Òdnowë Gbùrsczich Gruńtów. Ò sprawã wëpitiwała Ana Cupa-Dzemińskô.

  • Magiczny òbrząd sobótkòwégò òczëszczeniô znóny najim przódkóm – mdze pòkôzóny we filmie.

  Ekranizacją zajimną sã ùtwórcowie produkcje Żywioły czë Na psa urok. Jesz w tã jeséń na ekranach ùzdrzimë wëfùlowóny krëjamnotą i magią zwëk, na jaczi przódë schôdałë sã całé wiejsczé spòlëznë i przë grze bazunów ë ritualnëch gestach òczëszcziwelë sã z grzéchów zrobionëch òb całi rok. Òbrôz mô przeniesc òbzérników w swiat ùszłotë, w jaczim zwëczi chroniłë przed złima mòcama, a całô spòlëzna żëła w rocznym cyklu. Te zwëczi òpisôł Paùel Szefka. Aktorama w krąconym filmie mdą midzë jinyma aktorowie Dramaticznégò Teatru z Lëzëna. Më sã ceszimë, że mdzemë mòglë zaprezeńtowac jiny sobótkòwi zwëk, niżlë znóné ju wszëtczim Scynanié Kanie – gôdô Maria Krosnickô, czerowniczka teatru. A w nagriwanim filmù zjednoczą sã lëzyńsczi aktorowie i ùczãstnicë warkòwniów jaczé w lëpińcu zòrganizowało wejrowsczé mùzeùm – òrganizatór projechtu, jaczi mô doprowadzëc do òdtwòrzeniô zwëkù òpisónégò przez Paùla Szefkã. Na premiérã filmù długò nie mdzemë żdelë – zagwësniwô Róman Drzéżdżón z mùzeùm. W pùblikacje wstãp napisze Benita Ropela-Grzenkòwicz, a całosc mô bëc jinsztruktarzã dlô karnów jaczé chcą rekkònsztruòwac i przëwrócywac dôwné zwëczi. Zdjãca mdą krąconé 24 séwnika w Lëzënie, ò dokładnym czasu i placu dô wiédzã wejrowsczé mùzeùm na swòji stronie.

  • Młodô reżisérka z Chlapòwa i mieszkańcowie ti môlëznë zadebiutowelë na wiôldżim ékranie – we filmie Manteltréger.

  Krótką kòmédiã nagra Bejara Hincka, sztudérka Łódzczi Filmòwi Szkòłë. Pòmòglë mieszkańcowie ji domôcégò Chlapòwa, w tim ji óma. Òna zagrała przédną bòhatérkã, jaczi rozmajité znanczi są dërżéniã dlô pôrã òpòwiedniów. Rozmajité sytuacje, tôkle z letnikama, wësokô niwizna cëganieniô – tak òpisywała fabùłã reżisérka, wzrëszonô stolëmną frekwencją na pòkôzkù filmù. Manteltréger béł nagriwóny na terenie Chlapòwa, Wiôldżi Wsë i Gnieżdżewa. Premierowô projechcjô bëła w czwiôrtk w chlapòwsczi spòdlëczny szkòle.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑