Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.13 (csb)

  • Wejrowò zasłëgiwô na kaszëbską pòzwã – przekònywają jinicjatorowie wprowadzeniô debëltnëch tôflów i rôczą na kònsultacje w ti sprawie.
  • W Łãczëcach òni chcą przebùdowac sztrasã i chòdniszcze przë szkòle – przë wespiarcym z tzw. schetinówków.
  • Wicy jak pół mëliona złotëch do pòdzeleniô midzë sołectwa gminë Kartuzë. Mieszkańcowie zdecydëją na co òne pùdą.

  STRZODA, 13 séwnika

  • Witro w ùrzãdze gardu w Wejrowie mdą spòlëznowé kònsultacje – w sprawie wprowadzeniô debëltjãzëkòwëch, pòlskò-kaszëbsczich tôflów przë wjazdach do gardu.

  Wedle prawa żebë kòle Wejherowa pòjawił sã nôdpis Wejrowò mùszi bëc na to zgòda mieszkańców. Swòje pòpiarcé mòże wërazëc na anketach, a głos zabrac ju w czwiôrtk. Ò sprawie rzecze Adóm Hébel.

  • Pół mëliona zł chcą wëdac w Łãczëcach – na òdnowã Szkòłowi sztrasë.

  Dëtków gmina szukô midzë jinyma w rządowi programie rowiju gminowëch ë krézowëch drogów – to je tzw schetinówków. Gruńtownégò remòńtu wëmôgô wiéchrzëzna sztrasë kòle spòdlëcznu szkòłë, to téż mùszi zadbac ò wigòdã i bezpiek piechtnëch – gôdô wójt gminë Łãczëce Pioter Witbrot. Jinwesticjô mô kòsztac pół mln zł. Wicy jak pòłowã tëch dëtków gminowi samòrząd chce dostac z rządowégò ùdëtkòwieniô. Mô ju doswiôdczenié w tim òbrëmienim. Wniosk ò ùdëtkòwienié na remòńt sztrasë Szkòłowi gmina Łãczëce mùszi złożëc nôpózni do 15 séwnika. Mòdernizacjô mô bëc fardich na drëdżi rok.

  • W gminie Kartuzë sã zaczãłë – wiejsczé zéńdzenia.

  Mieszkańcowie zdecydëją na nich na co pùdą dëtczi z Sołecczégò Fùńduszu. Dzãka temù kònkretné sołectwa mògą gòspòdarzëc wëdatkama wedle swòjëch brëkòwnotów. Fùńdusz béł łoni wprowadzony. Gmina da na ten cél pół mëliona zł. – Terô mdze téż kòl tegò, pieńdze są dzeloné wedle lëczbë mieszkańców w sołectwie – gôdô bùrméster Kartuz Grégór Gòłuńsczi. Nôwikszé mògą liczëc na 43 tës. zł., nômniészé na 18 tës. Ò sołecczim fùńduszu 14 séwnika mdą denatowac mieszkańcowie Mézowa i Kôłpina. Na 18 séwnika są zaplanowóné zéńdzenia w Kòsach i Chmieleńsczim Smãtowie, 19 séwnika w Dólny i Górny Brodnicë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 | Foto: wejherowo.pl

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑