Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.15 (csb)

  • Całi czas mòżemë pòprzéc pòstawienié tôflów z kaszëbską pòzwą Wejrowa. Wczorajszô akcjô na rinkù pòkôza zajinteresowanié mieszkańców tą jinicjatiwą.
  • Ksążczi w elektroniczny fòrmie i kùrsë bez jinternét – mô dlô swòjëch czëtińców Stacjô Kùltura w Rëmi.
  • W Somòninie òni żdżą za zgłoszeniama do 10 Festiwalu Môltëchów „Kaszëbsczé Jestkù”.

  PIĄTK, 15 séwnika

  • Całi czas mòżemë pòprzéc pòstawienié tôflów – z kaszëbską pòzwą Wejrowa.

  Wczorajszô akcjô na rinkù pòkôza zajinteresowanié mieszkańców tą jinicjatiwą. Setczi lëdzy pòdchôdałë do najégò móbilnégò sztudia i przë stole Kaszëbsczi Jednotë niejedny z nich pòdpisywelë deklaracje pòpiarcô dlô pòstawieniô debëltnëch tôflów. Ti, co ni mòglë tegò zrobic, a chcą cobë Wejrowò zwëskało titel nôwikszégò gardu z debëltną pòzwą w Pòlsce mògą całi czas wëfùlowac anketã w jinternece i ùrzãdze gardu. Relacjã z wzorajszégò pòtkaniô zrëchtowôł Adóm Hébel.

  • Ksążczi w elektroniczny fòrmie i kùrsë bez jinternét – mô dlô swòjëch czëtińców Stacjô Kùltura w Rëmi.

  Bibloteka òd 3 lat je na banie, dze dzãka rëmniészi sedzbie i lepszi lookalizacje notérëje kòżdi rok wiôldżi wzrost lëczbë czëtińców. Nimò to nie dôwô so pòkù i robi przë ùatrakcyjnienim bédënkù. Òkróm kòńcertów i warkòwniów są terô téż e-booczi – dôwô do wiédzë Ana Chlewickô ze Stacje Kùltura. Za kòdama do rëmsczi bibloteczi bë mielë téż przińc czëtińcowie zajinteresowóny dobëcym nowëch ùmiejãtnotów przez jinternét. Stacjô Kùltura mô dlô nich „Fun pakét”. Cobë zachãcëc do òdwiedzeniô młodëch czëtińców w rëmsczi stacje Kùltura mają nowi dzél stwòrzoné. To je Young Adults – to je młodi ùstny – z lëteraturą dlô młodëznë.

  • W Somòninie òni żdżą za zgłoszeniama do – 10 Festiwalu Môltëchów „Kaszëbsczé Jestkù”.

  Ùczãstnicë pòdzelony na 4 kategòrie – kòła gòspòdëniów, jindiwidualny, gastronomiczné pòdmiotë i szkòłë – mùszą przëszëkòwac przédny môltëch i desér. Nad całoscą dozér mô Kapitóła Dobri Szmaczi jakô wëbierze dobiwców. Latos przedmiot kònkùrsu to mdze blós tradicjowé jestkù, jaczégò gòsce i òbzérnicë mdą mòglë ùszmakac – rôczi do ùdzélu i òdwiedzaniô direchtór somònińsczégò GOKù Marión Kòwalewsczi. Zgłoszenia są przëjimóné do 22 séwnika. Festiwal Môltëchów Kaszëbsczé Jestkù mdze 30 séwnika w Òstrzëcach.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑