Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.19 (csb)

  • W Kartuzach i Żukòwie dérëje welowanié za nôlepszima projechtama Òbëwatelsczégò Bùdżetu na drëdżi rok.
  • Za tidzéń w Pùckù òficjalno òdemkną nowé wielefąkcjowé bòjiszcze.
  • Z kaszëbską nôpiartoscą mdą biôtkòwac ò brómczi – w Bólszewie pòwsta balowô akademiô Cassubian.

  WTÓRK, 19 séwnika

  • W Kartuzach i Żukòwie warô welowanié za nôlepszima projechtama Òbëwatelsczégò Bùdżetu na drëdżi rok– w òbadwùch przëtrôfkach samòrządë mają do dozdzeleniô 200 tësący złotëch.

  W Żukòwie mòże welowac personalno, abò on-line. To mòże zrobic kòżdi mieszkańc gardu jaczi do 12 czerwińca latos miôł skùńczoné 16 lat. Ti co welëją mają do wëbraniô sztërë projechtë: bùdacjã piechtno-kòłowi drodżi Parkòwô-Gduńskô, dopòsażenié placu jigrów na Òsedlëszczu Nowé, ekòlogiczny projecht „Psy pakét” i kùpienié móbilny binë z dakã i łôwkama, jaczé bë miałë stanąc przë Jezórkù w Żukòwie. Głosë mòże dac do 29 séwnika. Welowanié warô téż w Kartuzach. Tam to mòże wëbiérac strzód sédmë projechtów – to są colemało mòdernizacje placów jigrów, ùprawienié drodżi, czë jinsztalacjô ùdogòdnieniów dlô cyklistów w ceńtrum gardu. W Kartuzach to mòże welowac do 9 ruana. Wëfùlowóną anketã to mùszi złożëc w Biórze Òbsłëdżi Mieszkańca Gardowégò Ùrzãdu w Kartuzach abò wësłac pòcztą na adresã Ùrzãdu.

  • Za tidzéń w Parkù wëszëznë gardu òficjalno òdemkną nowé wielefąkcjowé bòjiszcze – za jegò mòdernizacjã to przëszło 770 tës zł.

  Òd zôczątkù séwnika tam czwiczą ùczniacë ze Spòdlëczny Szkòłë m. Mariusza Zarusczégò. Do dispòzycje òni mają zajmë z grów w karnie – sécbalë, kòszbalë i rãczny balë. Nowi òbiekt je wëpòsażony w bòjiszcze do tenysa, bieżniã na 60 m i skòczniã w dôl a téż scanã do zemnégò tenysa. – Na bòjiszczu mają zamòńtowóné nowé widë i mònitoring, dzãka jaczim to mdze bezpieczni – gôdô bùrmésterka Pùcka Hana Pruchniewskô. Òficjalné òdemkniãcé bòjiszcza mdze w nôblëższi pòniedzôłk ò 10:00

  • Z kaszëbską nôpiartoscą mdą biôtkòwac ò brómczi – w Bólszewie pòwsta balowô akademiô Cassubian

  Na bòjiszczu przë tamtészi spòdlëczny szkòle trenëje ju 37 adeptów fùtbòlu. Trenindżi są dwa razë w tidzeniu w rozmajitëch wiekòwëch karnach. Szkòleniowcowie rôczą dzecë ùrodzoné w 2008 rokù i pózni. W Cassubian knôpi mają fejn spãdzëc czas, le je to téż czwiczenié pòd òkã trenérów jaczi dobiwelë doswiôdczenié w Ekstraklase m. jin. w Lechù Poznań. Dzysô chcemë wëzwëskac to w robòce z młodima – gôdô Mark Hébel. Pòzwa narzesziwô do łacyńczi pòzwë Kaszëb. Ùczenié młodëch spòrtowców patrijotiznë to je pòsobny cél fąkcjonowaniô szkółczi – gôdô Kristión Andriskòwsczi, trenéra jaczi wiédzã ò Kaszëbach dobiwôł na czerënkù Kaszëbskô Etnofilologiô. Żebë zapisac swòje dzeckò do akademie nożny balë Cassubian to sygnie wlézc na stronã http://apcassubian.pl/, doznac sã ò terminach treningów i przińc na taczé pòtkanié na bòjiszcze przë bólszewsczi spòdlëczny szkòle. Wicy ò balowi akademie rzeczemë w aùdicje Na Widnikù Kaszëbë w strzodã pò 3:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑