Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.20 (csb)

  • Nowé warkòwé warstatë pòwstóną w szkòłach pùcczégò krézu – starostwò pòdpisało ùgôdënk w sprawie wëzwëskaniô strzodków z Regionalny Òperacjowi Programë
  • Na regionalné warkòwnie ùczniaków kaszëbsczich szkòłów rôczi Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnografny Park we Wdzydzach kòle Kòscérznë.
  • W klëce sprawdzywómë, czë ùczenié dzecy dwùch jãzëków je dobré dlô jich rozwiju.

  STRZODA, 20 séwnika

  • Nowé warkòwé warstatë mają pòlepszëc bédënk dwùch branżowëch szkòłów – na terenie pòwiatu.

  Szkòła w Kłaninie mdze wëpòsażonô w 10 warstatów do kùńca tegò rokù. W Pùckù jinwesticjô mdze dónô do brëòwaniô w czerwińcu na drëdżi rok – tam sã pòjawi pòsobné 8 warstatów. Programa zakłôdô téż szkòlenié kadrë szkólnëch. Dzãka temù młodi lepi sã nalézą na rinkù robòtë. Pùcczi kréz przez swój turistny charaktér mô swòjã specyfikã brëkòwnotów, le to ni mòże sprowadzywac pòtrzébów rinkù blós do ti branżë – gôdôł w pòrénkòwi aùdicje pùcczi starosta Jarosłôw Białk. Warstatë w Kłaninie dze sã midzë jinyma sztôłcy w gastronomiczny branżë mdą fardich do kùńca rokù. W Branżowi Szkòle w Pùckù przińdny fachmanowie zaczną dobiwac wiédzã w warstatach pò czerwińcu na drëdżi rok.

  • Na regionalné warkòwnie ùczniów kaszëbsczich szkòłów rôczi Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnografny Park we Wdzydzach kòle Kòscérznë.

  Do wëbraniô są zajmë z robieniô w glënie, robienié kwiatów z papióru, malowanié na szkle i tkanié. Skansén we Wdzydzach to je jeden z nôbarżi znónëch czerënków szkòłowëch wanogów. Òkróm zwiedzywaniô zabëtkòwëch òbiektów nôrodny architekturë, nômłodszi tam mògą skòrzëstac z mòdernégò i mùltimedialnégò Mùzeùm do zôbawë i wzyc ùdzél w regionalnëch warkòwniów na jaczé rôczi Jiwóna Klinger z wdzydzczégò skansenu. W nôblëższi wikeńd mùzeùm we Wdzydzach òrganizëje swiãto wëbiéraniô bùlew pòd zéwiszczã „Z motyką na bulwy”. W programie je przewidzony pòkôzk zbiéraniô bùlew na pòlach, òrzeniô i bronowaniô, a téż degùstacjã môltëchów z bùlwë i tôrg nôtërnëch wërobinów.

  • Dwajãzëkòwòsc zwiksziwô kreatiwnosc i òdmikô człowieka na to co nowé – cwierdzą ekspercë i wskazywają, że szkòdlëwi cësk gôdaniô w dwùch jãzëkach do dzecka to je mit.

  W aùdicje Na Widnikù Kaszëbë gòscã Adama Hébla béł aùtor nowatorsczi metodë ùczbë jãzëków Michôł Hamond. Klarowôł, że jãzëka nôlepi je ùczëc przez zapisywanié w długòwarający pamiãcë słowów i pòjużné gôdanié w nim, a nié przëswòjiwanié gramaticznëch reglów i regùlarné sprawdzywanié felów w mòwie i pisënkù. W tim kònteksce pòzytiwno òcenił trib ùczbë w Naji szkòle – placówce we Wejrowie, dze ùczniacë gôdają pò pòlskù, anielskù i kaszëbskù nié blós na lekcjach, le téż te jãzëczi są bëtné w jich zôbawach i łączbie na paùzach. To je widzec jak rozwijô sã dzeckò, chtërne pòtikô sã z wicy jak jednym jãzëkã – gôdôł na naji antenie Michôł Hamond. Michôł Hamond to je ùtwórca nowatorsczi metodë ùczbë jãzëków i miéwca jãzëkòwi szkòłë. Całą gôdkã to mdze móg ùczëc na radiokaszebe.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑