Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.21 (csb)

  • Òdnowiony banóf, parkplace i kòłowé stegnë – wëszëznë Serakòjców pòdpisałë ju ùgôdënk na ùdëtkòwienié jintegracjowégò wãzła.
  • W Rëmi ùroczësto wrãczëlë pierszé Kôrtë Seniora.
  • Ògniarze z Lézna zbiérają dëtczi na nowi, czãżczi bòjowi wóz. To je nót do gromadë 750 tës zł.

  CZWIÔRTK, 21 séwnika

  • Wnet 5 mln zł na bùdacjã jintegracjowégò wãzła razã z dojazdowima szpùrama – trafi do Serakòjców.

  Wczora wëszëznë gminë pòdpisałë w ti sprawie ùgôdënk z marszôłkã pòmòrsczégò wòjewództwa. Dzãka jinwesticje to mdze òdnowiony banóf, a pózni mô bëc téż nazôd wprowadzonô, nieczinnô òd 20 lat bansztrëka Kartuzë-Serakòjce-Lãbórg. Wedle rechùnków samòrządów, kòżdi rok z ni mòże kòrzëstac kòle 12 tës. pasażérów. W òbrëmienim pòdpisónégò wczora ùgôdënkù wëszëznë Serakòjców wëremòńtëją i pòwikszą bùdink banë PKP, wkół jaczi pòwstóną parkplace dlô aùtołów i kòłów. – W òbrëmienim projechtu pòwstónie téż 11 km kòłowëch stegnów, jaczé mdą prowadzëłë do jintegracjowégò wãzła – gôdô Tomôsz Maszka, czerownik referatu ds Eùropejsczi Ùnie w serakòjsczim ùrzãdze. Całosc jinwesticje mdze kòszta wnet 9 mln zł. Pierszé robòtë mają sã zacząc na drëdżi rok.

  • Mô dac mniészé wëdatczi, pòprawic kwalitet żëcô i aktiwizowac stôrëch lëdzy – w Rëmi rëgnãła dzysô Kôrta Seniora.

  Na zôczątk mdze jã hònorowało 27 pòdmiotów. Z ùlgów seniorowie mdą mòglë kòrzëstac m. jin. w aptékach, òb czas medicznëch badérowaniów czë w restaùracjach. Seniorzë w Rëmi to je 30% pòpùlacje gardu. Wniosczi ò wëdanié kôrtów mô ju złożoné wicy jak 700 lëdzy. Wczora ùroczësto wrãczëlë pierszé z nich. – To je zwieńczenié półtorarocznëch dzejaniów rëmsczi Radzëznë Seniorów – gôdô ji prowadny Mieczisłôw Grzenia. Pòdczôrchiwôł bùrméster Rëmi, Michôł Paséczny. Rëmskô Radzëzna Seniorów szukô za pòsobnyma partnérama – kùńc kùńców Kôrtã Seniorów mô hònorowac nômni 100 gòspòdarczich pòdmiotów w gardze.

  • Brëkùją 750 tës zł na nowi, czãżczi bòjowi wóz – to dobrowólny ògniarze z Lézna w gminie Żukòwò, jaczi rëgnãlë ze zbiérką strzodków na ten cél.

  Do akcje jeżdżą terô wicy jak 40 lat stôrim Starã 244, jaczi je nôstarszim strażacczim pòjazdã w kartësczim krézu. Wëmiana na nowi je mùszebnô, bò wësłëżony starëszk pò kòżdi akcje brëkùje mniészi abò wikszi naprawë. Żebë dostac nowi aùtoł mùszą zebrac dëtczi jesz latos. 530 tës dała ju gmina Żukòwò, 63 tësące Marszôłkòwsczi Ùrząd i 40 tës Krézowé Starostwò w Kartuzach. Ògniarzóm felëje jesz kòle 100 tës. zł, temù mają stwòrzoné nr kònta na jaczi to mòże dëtczi wpłacywac. Pòmògło nama ju pôrã firmów i priwatnëch lëdzy, le dali to są môłé dëtczi – gôdô przédnik OSP Lézno, Krësztof Krefta. Numer kòńta na jaczi mòże wpłacywac dëtczi to mòże nalézc na fanpejdżu OSP Lézno.

  Radio Kaszëbë, 11:55 | Foto: Podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji w Stegnie i w Sierakowicach. Fot. Aleksander Olszak/pomorskie.eu

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑