Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.22 (csb)

  • Pòsobny samòrząd wesprze gminã Brusë w ùsuwanim szkòdów pò latnëch chajach – Wejrowò dô na ten cél 50 tës. zł.
  • Rockòwé dzecné karno Czarodzieje z Kaszub szukô za nowima spiéwakama.
  • To bënowé sprawë Szpanie – òdpòwiôdô Eùropejskô Kòmisjô na prosbã jinterwencje w sprawie aresztowaniô katalońsczich pòlitików.

  PIĄTK, 22 séwnika

  • 50 tës. zł. trafi z Wejrowa do gminë Brusë – cobë pòmòc przë likwidiwanim skùtków zélnikòwi chaje.

  Decyzjã ò wespiarcym wejrowsczi radny pòdjimnãlë na òstatny sesje radzëznë gardu. Dëtczi do Brus pòszłë ju m. jin. ze Zrzeszë Pòlsczich Gardów, Trzëgardu czë Redë, le pòtrzebów jesz je skòpicą – gmina bëła jedną z nôbarżi znikwionëch przez zélnikòwą chajã. – W ti sytuacje naju zòbòwiązywô zwëczajnô lëdzkô solidarnosc – ùzasadniwô decyzjã prezydeńt Wejrowa Krësztof Hildebrańt. W efekce zélnikòwëch wiatrów w gminie Brusë bëło zniszczoné wicy jak tësąc mieszkalnëch i gòspòdarczich òbiektów.

  • Rockòwé dzecné karno Czarodzieje z Kaszub – szukô za nowima spiéwakama.

  Przińdny wòkaliscë bë mielë bëc òd 8 do 12 lat stôri. Casting do karna mdze witro. Karno Czarodzieje z Kaszub to je nôbarzi znóné i jedurné w Pòlsczim Państwie dzecné rockòwé karno.Czarzbóni wëkònywają aùtorsczi material w rockòwi, blues-rockòwi i pòp-rockòwi sztilistice przë akòmpaniameńce profesjonalnëch mùzykańtów. Òb czas 5 lat jistnieniô Czarzbóni zagrelë wicy jak 70 kòńcertów w całim kraju, òdwiedzëlë taczé place jak Ceńter Zdrowiô Dzecka we Warszawie, pòlsczé Radio i TVP. W 2015 rokù Czarzbóni nagrelë platkã „Poraduj Życie” w jaczi zaspiéwôł Mark Piekarczik, do jaczi jesz latos chcą teledisk nagrac. Terô karno sã rëchtëje do wëdaniô trzecy platczi. Dzecë roscą i zakłôdają swòje karna, tej je nót swiéżi krëwi – gôdô czerownik karna Mark Tetericz. Casting do karna mdze witro òd 11:00 do 1:00 we wiejsczi swietlëcë w Bòrkòwie, sztrasa Kartëskô 56. Wszëtczé wiadła ò karnie są na stronie www.czarodziejezkaszub.pl

  • Gòrąco w Barcelonie – na përznã wicy jak tidzéń przed planowónym refereńdum w sprawie samòstójnotë Katalonie – òrganizatorowie welowaniô bëlë aresztowóny, a dokùmeńtë w sprawie refereńdum zabezpieczoné przez państwòwé służbë.

  Przedstôwcowie Eùropejsczi Wòlny Przëstojiznë żądają jinterwencje Eùropejsczi Kòmisje, ta równak cwierdzy, że to nie leżi w ji kómpetencjach. Sprawie sã przëzérô Adóm Hébel.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑