Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.09.25 (csb)

  • Rëgna sódmô edicjô kampanie „Kaszëbsczé Bajania”.
  • Pòwstónie film ò sobótce – ùtwórcowie dokùmeńtów “Na psa urok” i “Żywioły” wczora mielë krąconé òdjimczi do zbëtégò widzawiszcza.
  • W Pùckù wëpòcziwelë mieszkańcowie ze szkòdowónëch chajama gminów: Brusë, Chònice i Czerskò.

  PÒNIEDZÔŁK, 25 séwnika

  • Znóny aktorowie, dzejarze i szkólny – zôs naju rôczą do czëtaniô.

  W tim celu Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié mô zajinaùgùrowónw sódmą edicjã kampanie „Kaszëbsczé Bajania”. Latos òsoblëwie są trzë pùblikacje promòwóné: jinteraktiwnô ksążeczka do nômłodszich pt. „Szorëm Òlë” Joanë Zorn-Szumiło i dwa zbiérë bôjków profesora Jerzégò Sampa „Zaklãtô Stegna” i „Gduńsk basniowô stolëca Kaszëb”. Z jich tekstama wczora sã zapòznelë ùczãstnicë bôjkòwégò festinu w Kòscérznie. Z ùczãstnikama bôjkòwégò festiny w Kòscérznie gôda Ana Cupa-Dzemińskô. W òbrëmienim kampanie „Kaszëbsczé Bajania” òb całi rok mdą pòtkania z dzôtkama w przedszkòlach, dodomach dzecka i bòlëcach, na jaczich lektorowie mdą bôjczi czëtac.

  • Pòwstónie film ò sobótce – ùtwórcowie dokùmeńtów “Na psa urok” i “Żywioły” – wczora mielë krąconé òdjimczi do zbëtégò widzawiszcza.

  Film to mô bëc elemeńt wikszégò projechtu jaczi realizëje wejrowsczé mùzeùm. Na kùńcu mô bëc wëdóny razã z pùblikacją “Sobótczi” òpisóny przez Paùla Szefkã. W niedzelã przë bùdinkù lasowiznë w Barłominie bëłë krąconé òdjimczi do ti produkcje. Na placu béł Adóm Hébel. W Pùckù wëpòcziwelë mieszkańcowie ze szkòdowónëch chajama gminów: Brusë, Chònice i Czerskò

  • Wicy jak 30 lëdzy ze szkòdowónëch chajama gminów – Brusë, Chònice i Czerskò wëpòcziwało w pùcczim krézu.

  Bezpłatny wëpòczink jima zagwësniłë wëszëznë Pùcka i môlowé jinstitucje. Ùczãstnicë zwiedzywelë m. jin. Hél, Wiôlgą Wies i Sławùtowò. Wëjôzd to miôł bëc métel na wëpòczink pò jiwrach z radzenim so ze skùtkama zélnikòwi chaje. Gôdôł Mark Jãdrzejewsczi, direchtór Fùńdacje Rozwiju Fizyczny Kùlturë w Pùckù. W akcjã sã téż włączëłë Nordowòkaszëbskô Môlowô Rëbackô Grëpa i MOKSiR w Pùckù.

  • Wiele kaszëbsczégò repertuaru mógł ùczëc – na Pòmòrsczim Swiãce Chùralisticzi we Gduńskù.

  To ju 3 edicjô pòtkaniô chùrów z Pòmòrzô, tą razą spiéw béł czëc w sobòtã w Ceńtrum sw. Jana we Gduńskù. Òrganizatorã je Pòlskô Zrzesz Chùrów i Òrkestrów, part we Gduńskù, a rôczoné karna w całoscë bëłë z Kaszëb: z Trzëgardu, wejrowsczégò krézu i Żukòwa. Grëpë prezeńtowałë rozmajiti repertuar i baro òsoblëwé aranżacje znónëch piesniów. Gôdô Danuta Bałamùckô – przédniczka gduńsczégò partu Pòlsczi Zrzeszë Chùrów i Òrkestrów. Wëmiana doswiôdczeniô i ùdbów na repertuar to przédny cél, równak Swiãto Chùralisticzi to cos wicy – mòżlëwòta przeżëcô artistnëch wrażeniów na nôwikszi niwiznie – gôdelë słëchińcowie wielno zéńdzony w dôwnym kòscele sw. Jana. Z dzewiãc chùrów jaż 4 bëłë z wejrowsczégò krézu, jeden z Żukòwa, pòòstałé to bëłë karna z Trzëgardu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑