Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 września, 2017 | przez Anna Cupa-Dziemińska

  Klëka 2017.09.28 (csb)

  • Ùroczestą Galą Taleńtów mają ùtczoné 10-lecé Krézowi Zrzeszë Pòùczenowò-Wëchòwawczich Placówków we Wejrowie.
  • Je moderny i ekòlogiczny – w Pùckù òd dzysô òficjalno dzejô Dodóm Żeglarza.
  • Chcesz fejn wëzdrzec? Zacznij tuńcowac pò kaszëbskù – doradzywają nôleżnicë fòlklornégò karna „Kòscérzna”.

  CZWIÔRTK, 28 séwnika

  • Ùroczestą Galą Taleńtów mają ùtczoné 10-lecé – Krézowi Zrzeszë Pòùczenowò-Wëchòwawczich Placówków we Wejrowie.

  To jinstitucjô, jakô zrzeszô dôwné ògniszcza pòzaszkòłowi robòtë z Môłégò Kaszëbsczégò Trzëgardu. Dzysdnia bédëje òna dzecóm i młodzeznie jaż 67 kòłów zajinteresowaniów, w tim zajimniãca z fòtografie, filmù, mùzyczi, tuńca, téatru, a téż spòrtu. Wczora wëchòwankòwie i absolweńcë Zrzeszë zaprezeńtérowelë swòje nôwiãkszé dokazë. Gala Taleńtów Krézowi Zrzeszë Pòùczenowò-Wëchòwawczich Placówków òdbëła sã w òbremienim warającëch prawie Dniów Kùlturë Wejrowsczégò Krézu.

  • Ta jinwestëcjô mô do Pùcka scygnąc żeglarzów – i lubòtników wòdnëch spòrtów.

  Dzysô przë rëbacczi hôwindze béł òficjalno òdemkłi Dodóm Żeglarza. To pierszi w pòlsczim państwie hòtelowi òbiekt, jaczi je zbùdowóny tak pòzwóną – „pasywną metodą”. Dwapiãtrowi, mòdułowi bùdink je zrobiony z ekòlogicznëch materialów, co mô drasticzno zmiejszëc kòsztë jegò utrzimaniô. W hotelu je 30-scë dwapersonowëch jizbów w tzw. żeglarsczim sztandardze. Mają je zwënégòwac òsoblëwie lubòtnicë rejsów, wiatru i wòdë. Bùdink je téż dopasowóny do brëkòwnotów niefùlsprawnëch lëdzy. Na jegò realizacjã Harcersczi Mòrsczi Òstrzódk w Pùckù ùdostôł 600 tësący złotëch udëtkòwieniô z Państwòwégò Fuńduszu Rehabilitacji Niefùlsprawnëch Lëdzy. Kòsztë całi jinwestëcje wëniosłë 3 mln złotëch.

  • Bëc fit i fòlk równoczasno! Tak jidze leno w Karnie Piesnie i Tuńca „Kòscérzna” – jaczé rôczi na swòjã pòkazową próbã.

  5 rujana kòżdi mdze mógł òbaczëc jak wëzdrzą jejich tuneczné, wòkalné i mùzyczné zajimniãca. „Kòscérzna” to karno, co mô wicy jak 40-latną tradicjã. Jegò nôleżnicë pòkazywają suitë kaszëbsczégò fòlkloru, a téż lëdową kùlturã z jinëch stronów pòlsczégò państwa. Karno mô kòńcertë na rozmajitëch festiwalach, gdze promùje kaszëbską kùlturã. – Òkróm tegò, tuńc to – czësto prosto – zdrowi ôrt żëcégò – przekònywô instruktorka karna, Ana Lideke-Konert. Pòkazowô próba Karna Piesnie i Tuńca „Kòscérzna” òdbãdze sã 5 rujana w Zalë Lubòmira Szopińsczégò ò gòdzënie 6 wieczór.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑