Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.04 (csb)

  • Dërch gòrąco w Katalonie – protestë procëm ùżëcémù przemòcë przez pòlicjã sparaliżowałë fąkcjonowanié w nôwikszich gardach.
  • To jesz dô wòlné place na bezpłatné zajmë pò kaszëbskù w Gdińsczim Akwarium.
  • Na zôczątkù rujana przëbôcziwómë, że jidącë piechti òcemnicą mùszimë miec òdblôsczi.

  STRZODA, 4 rujana

  • Katalonowie nie zgôdzają sã na ùżëcé przemòcë przez pòlicjã Szpanie – w dniu jich samòstójnotowégò refereńdum.

  Generalny sztrejk òbjął całą aùtonomiã, trëkrama blokòwóné są drodżi, wicy jak pòłowa môłëch i strzédnëch firmów we wtórk nie fąkcjonowa, a do szkòłów stawiło sã le 17 % szkólnëch. Ò atmòsferze strzód protestëjącëch i nôdzeje na wòlné państwò Katalónów rzecze Adóm Hébel.

  • To jesz dô wòlné place na zajmë w Gdińsczim Akwarium – prowadzonëch w kaszëbsczim jãzëkù dlô szkòłów w òbrëmienim projechtu „Kaszëbë na wale”.

  Gdińskô placówka realizëje gò wëcmanim z gdińsczim partã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. To ju pòsobnô edicjô. Òd séwnika ùczniacë kòle 50 szkòłów z Kaszëb mògą pòznawac snôżosc òtocziwający naju rodë. Zajmë są czerowóné do dzôtkó co sã kaszëbsczégò ùczą, są prowadzoné w rodny mòwie. Są téż darmòk dzãka ùdëtkòwieniémù z Minysterstwa Bënowëch Sprawów i Administracje. Wikszi dzél warkòwniów ju je òbsztëlowóné. Żebë skòrzëstac z wòlnëch terminów to sã mùszi skòńtaktowac z Gdińsczim Akwarium.

  • Wnet 900 tës. zł. przińdze za przebùdowã môlowëch drogów na terenie gminë Kartuzë – wiéchrzëznë z platów Yomp są ùkłôdóné na terenie 13 môlëznów.

  To je Rãbòszewò, Stôrô Hëta, Swiónowskô Hëta, Grzëbno, Górnô Brodnica, Łapalëce, Bątcz, Kôłpino, Dzérżążno, Mézowò, Kalëska, Kòsë i Kartuzë. – To są czãsto krótczé dzéle, le platë më kòżdi rok ùkłôdómë, tej to dô wiedno wicy cwiardëch drogów – gôdô bùrméster Grégór Gòłuńsczi. Terô gmina Kartuzë za wicy jak 1 mln 600 tës. zł stôwiô drogã z Bòrowa do Sëtna. Rëchtëje téż papiórë na przebùdowã trasë z Łapalëców do Prokòwa jakô mô do gromadë kòsztac 2 mln 400 tës. zł.

  Dzéń sã robi wiedno krótszi, a cemnosc przëchôdô corôz rëchli – w tim czasu szandarze przëbôcziwają, że bùten zabùdowónégò terenu mómë òbrzészk miec na se òdblôskòwé elemeńtë wiedno pò smiérzkù.

  Taczi elemeńt òbléczeniô nierôz zwiksziwô widzalnosc dlô szoférów nawet do 10 razów i mòże pòmòc ùniknąc tragedie. Pòlicjô zachãcywô równak, żebë pamiãtac ò òdblôskach nawet tam, dze to nie je òbòwiązkòwé – gôdô gazétny òficéra wejrowsczi pòlicje Anéta Pòtrëkùs. Pòlicjô téż bédëje zadbac ò farwë òbleczeniô. W bëstrëch ruchnach jesmë lepi widoczny jak w szarëch, abò czôrnëch, chtërne zléwają sã z nocnym tłã. W tim tidzeniu słuńce zapôdô krótkò pò szósti, a cemno robi sã ju 20 minut przed sódmą.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑