Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.10.05 (csb)

  • W Rëmi mają dóné do ùżëtkù wëremòńtowóną sztrasã Bądkòwsczégò.
  • W Gdinie 31 wëbrelë 31 jinwesticjów w òbëwatelsczim bùdżece i 36 prospòlëznowëch dzejaniów w òbrëmienim „Drësznégò fërtla”.
  • Superherojów ni mùszi dalek szëkac – mdą przekònywelë w sobòtã w Lëzënie ùtwórcowie kòmiksów.

  CZWIÔRTK, 5 rujana

  • W Rëmi mają dóné do ùżëtkù wëremòńtowóną – sztrasã Bądkòwsczégò.

  To je pòsobnô droga – pò Rodżewiczównë i Tôrgòwi – zmòdernizowónô przë ùdëtkòwienim z tzw. schetinówków. Zrobienié jezdnie, chòdniszczów i deszczowi karnôlizacje ë przebùdacjô gazocygù kòształë 1 mln 100 tës. zł. Gard zwëskôł na ten cél wnet 500 tës. zł. ùdëtkòwieniô. Pòmógł téż samòrząd wejrowsczégò krézu. – Më mómë 240 tës. zł. dołożoné – gôdôł wicestarosta Witóld Reclawa. Pòdsztrichiwô bùrméster Rëmi Michôł Paséczny. W gardze prawie dérëje pòsobnô krézowò-gardowô jinwesticjô z ùdëtkòwienim ze schetinówków – przebùdacjô skrziżowaniô sztrasów Pòmòrsczi, Gduńsczi i Czãstochòwsczi. Do pòłowë smùtana tam mô pòwstac turbinowé rońdo. W planach gardowégò samòrządu je zwëskanié strzodków na remóńt sztrasë Chòdkewicza.

  • Plëgawé wiodro i czãżkô sytuacjô na rinkù robòtë òpózniwają – remòńtowanié drogów w gminie Stãżëca.

  Gôdka ò ùprawienim do gromadë 20 km gminowëch drogów. Òd czerwińca nowé wiéchrzëznë są wëkònóné midzë jinyma w Stãżëcczi ëce, Nowi Wsë, Gapòwie, Wãsorach i Klëkòwi Hëce. Òpózniwô sã remóńt drodżi Kamieńca Szlacheckô – Łątczińskô Wigòda i Spòrtowi sztrasë w Szimbarkù. – Më mómë nôdzejã, że sã ùdô nadgònic te òpóznienia – gôdô wójt Stãżëcë Tomôsz Brzoskòwsczi. Za remòńtë gminowëch drogów to przińdze do gromadë 15 mln zł, zapłacy za to samòrząd.

  • W Gdinie mają dóné 36 tësący głosów w Òbëwatelsczim Bùdżece – i 25 tësący na Drëszny Fërtel.

  Gdińsczi òbëwatelsczi bùdżet òbjimô le jinwesticjowé projechtë, do pòdzeleniô bëło wicy jak 5 mln 300 tës zł. Ze 132 bédënków gdinianowie mają 31 wëbróné – nôdrogszi z nich to pòstawienié felëjącëch chòdniszczów we fërtlu Chwarzno-Wiczlëno za wicy jak 400 tës. zł. Rekòrdową frekwencjã – wicy ja 46 % welëjącëch – mielë w Òrzłowie i to prawie ten fërtel dostni premiã w òbrëmienim „Projechtu +1”. To mdze pòstawienié wielefąkcjowégò bòjiszcza przë 9 Òglowòsztôłcącym Liceùm. Równoleżno z òbëwatelsczim bùdżetã w Gdinie są dogôdënczi „Drësznégò Fërtla” dze bédënczi sã tikają òrganizacje wòlnégò czasu, jintegracje mieszkańców, pòdnôszaniô pòczëcô bezpiekù czë dzejaniô na rzecz familie. Dlô kòżdégò fërtla je òbsztëlowóné 25 tës. zł, zgłoszoné są do gromadë 94 bédënczi. Strzód 36 wëbrónëch do realizacje nôwicy je spòrtowëch i rekreacjowëch zajmów.

  • Za superherojama to ni mùszi dalek szëkac – mdą przekònywelë w sobòtã w Lëzënie ùtwórcowie kòmiksów.

  Kòżdi mòże pòmòc w twòrzenim òbrôzkòwi historie. Akcjô je òrganizowónô przez biblotekã w Lëzënie pòd zéwiszczã „Kòmiks pòd blóną”. Nôprzód w séwnikù chãtny sã ùczëlë pòd òkã profesjonalnëch plastików jak pòstacje, chtërne wedle nich są superherojama namalowac. W sobòtã kòżdi mdze mógł pòmòc w twòrzenim wiôldżich kòmiksów na platach rozstawionëch w ceńtrum Lëzëna w parkù. – Dżãka temù mòze nié le swòje plasticzné zdolnoscë pòlepszëc le téż pòznac historiã môlëznë – rôczi w sobòtã do Lëzëna kòòrdinatórka akcje Maja Krosnickô. Kòmiks pòd blóną mdze céchòwóny w sobòtã òd 10:00 do 5:00 w parkù ze sztaturą Gerata Labùdë w Lëzënie. Jak bãdze lëchô pògòda tej wëdarzenié mdze przeniosłé do spòdlëczny szkòłë niedalek. Efektë robòtë artistów mdze mógł pòdzywiac w ceńtrum Lëzëna do kùńca rujana, pózni òne mdą przeniosłé do bibloteczi.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑