Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.06 (csb)

  • 20. Zjôzd Kaszëbów mdze w Lëzënie – òficjalno pòcwierdzëłë wëszëznë gminë.
  • Strzodczi na elektronikã do szkòłów w òbrëmienim programë Aktiw Tôfla rozdzeloné – Naja Szkòła téż sã dopòsażi.
  • Wnet pół mëliona złotëch kòszta mòdernizacjô drodżi Rątë – Kòszowôtka w gminie Somònino.

  PIĄTK, 6 rujana

  • 20 Zjôzd Kaszëbów mdze w Lëzënie – òficjalno pòcwierdzëłë wëszëznë gminë.

  Zjôzdë są òrganizowóné na wdôw zjednoczeniô Kaszëb w greńcach jednégò wòjewództwa. Przëcygają tëące gòscy. – Më jesmë na to fardich – gôdôł na naji antenie wójt Lëzëna Jarosłôw Wejer, jaczi ju w lëpińcu zapòwiedzôł pòszëk na òrganizacjã jubileùszowi rozegracje. Zjôzdë Kaszëbów to je leżnosc do zaprezeńtowaniô zwënégów naji spòlëznë na pòlu gòspòdarczi i kùlturë. – Më jesmë Kaszëbskô gmina i chcemë sã tim pòchwôlëc – pòdsztrichiwô wójt Lëzëna. 20 Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze w Lëzënie 7-égò lëpińca na drëdżi rok.

  • W Rządowi Programie Rozwijaniô Szkòłowi Jinfrasztrukturë – pieńdze ju pòdzeloné.

  329 placówków na Pòmòrzim kùpi za nie nowi elektroniczny sprzãt jaczi pòmòże w ùczbie i pòzwòli na lepszé wëzwëskanié mùltimediów w naùczanim. Do gromadë przëznóné je wicy jak 4 i pół mëliona złotëch. Kòżdô szkòła mògła wëbrac czë sprawic so jinteraktiwné tôflë, dotikòwé ekranë, nagłosnienié, czë rzutniczi Swój wniosk złożëła téż Naja Szkòła jaczi ùdało sã dobëc finanse na mónitór, jaczi mdze sparłãczony z chromebookama, jaczé są rewòlucją w edukacje i dôwają lepszé mòżlëwòtë chùtczégò przistãpù do jinfòrmacjów i samòdzelnégò pòszérziwaniô wiédzë – gôdô miéwca szkòłë Artur Jabłońsczi. Dzãka dëtkóm z programë szkòła we Wejrowie téż pòprawi niwiznã radiowëch zajmów – placówka kùpi nagłosnienié jaczé mdze służëło w sztudiu. Do gromadë Naja Szkòła we Wejrowie dostała 14 tësący złotëch z Rządowi Programë Rozwijaniô Szkòłowi Jinfrasztrukturë, gwôsny wkłôd to 3 i pół tësąca złotëch. Z tôflë i głosników ùczniacë mdą mòglë skòrzëstac ju òb czas nôblëższégò miesąca.

  • Wnet pół mëliona złotëch przëszło za mòdernizacjã drodżi Rątë-Kòszowôtka – w gminie Somònino.

  Jezdniã mają wëprofilowóné i wëasfaltowóné na wnet kilométrowim dzélu. Rëchli szutrową drogã w jesénno-zëmòwim cządze rozjéżdżałë czãżczé pòjazdë, nie pòmôgało zasëpiwanié kòłowarów tłuczniã. Droga Rątë – Kòszowôtka to je dzél tzw. „pãtlë” gminowëch drogów, jaczima dzecama do szkòłë jadą. – Przez remòńt tegò dzéla më dichtich pòprawilë bezpiek – gôdô wójt gminë Somònino Marión Kriszewsczi. Na drëdżi rok gmina planëje wëasfaltowac pòsobny dzél ti pãtlë, z Òstrzëców do Ramlejów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑