Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.09 (csb)

  • Kaszëbskò-Pòmòrskô Wëższô Szkòła zacza akademicczi rok. Sztudérze socjologie òkróm wësztôłceniô mdą dobiwac wiédzã z òbrëmieniô kaszëbsczi problematiczi.
  • W Bëtowie òni jesz żdżą za zgłoszeniama do latoségò kònkùrsowégò przezérkù Festiwalu Cassubia Cantat.
  • Pò Pùckù ju jedze gardowi aùtobùs.

  PÒNIEDZÔŁK, 9 rujana

  • Sobòtnô jinaùgùracjô akademicczégò rokù w Kaszëbskò-Pòmòrsczi Wëższi Szkòle we Wejrowie zacza cykel – edukacje sztudérów socjologie i to je dalszi dzél ùczbë starszich roczników na tim czerënkù a téż na ekònomie.

  Gòsce pòdsztrichiwelë, że to je jedurnô Wëższô Szkòła jakô mô znankòwnik “kaszëbsczi” w pòzwie. Na jinaùgùracje béł Adóm Hébel. W Bëtowie òni jesz żdżą za zgłoszeniama do latoségò festiwalu Cassubia Cantat. Warënk to je przërëchtowanié 3 dokazów w nowëch aranżacjach. Jidze ò piesnie pùblikòwóné na platce Cassubia Incognita, z fònograficznëch zbiérów Jinstitutu Kùńsztu Pòlsczi Akademie nôùków. Cél kònkùrsu to je òżëwienié fòlkloru i danié mù nowégò dëcha. W kònkùrsu sã mògłą zgłaszac soliscë, karna i kapele – ni ma fòrmalnëch ani wiekòwëch greńców. Zgłoszenia są przëjimóné do 16 rujana w ZôpadnoKaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie. Przesłëchania mdą 28 rujana w Bëtowsczim Ceńtrum Kùlturë.

  • Pò Pùckù ju jezdzy – miejsczi aùtobùs.

  Na jegò trase je 25 przëstónków, co mô pòmòc mieszkańcóm trafic do szkòłów, ùrzãdów czë składów. – Më wrôcómë do ùdbë sprzed 15 lat – gôdô bùrméster Hana Pruchniewskô. Równak miast môłégò bùsa jaczi sã tej nie sprawdzył, terô je dóny niskòpòdłogòwi pòjôzd dopasowóny do niefùlsprawnëch czë familiów z dzecama. Gardowi aùtobùs w Pùckù kùrsëje midzë szóstą reno a szóstą wieczór. Biliet kòsztô 2 zł, ùlgòwi złotówkã. Seniorowie wicy jak 75 lat stôri i zasłëżony mieszkańcowie Pùcka jeżdżą za darmòka. Rozkłôd to jidze nalézc na stronie PKS Gdiniô.

  • Pò trzech próbnëhc miesącach mdze decyzjô, czë nowô lëniô rëgnie na stałé – zanôlégô òd zajinteresowaniô pasażérów.

  Do kòrzëstaniô z pòmòcë Asysteńta Niefùlsprawnégò Człowieka – zachãcywô Ceńtrum Wespółrobòtë Młodëch w Gdinie. Bédënk je sczerowóny do niefùlsprawnëch rëchòwò i niewidomëch, abò słabòwidącëch z Gdinie. To je pilotażowô programa, z pòmòcë asysteńta mòze kòrzëstac do gòdnika latos. Mòże òbjimac pòmòc w przemieszcziwanim sã i towarzenié òb czas wëchôdaniô np. do robòtë, na sprawùnczi, do dochtora, na szpacér. Bédënk òbsłëgiwô téż asystã w aktiwnym spãdzywanim czasu, kòrzëstanim z dobrów kùlturë, pòdjimanim rekreacje czë wòluntérstwa. Z pmòcë Asysteńta Niefùlsprawnégò mòże kòrzëstac na terenie Trzëgardu, Rëmi, Redë i Wejrowa w gòdzënach òd 8 reno do dzesąti wieczór. Ùsłëdżi są równak płatné – 2 zł za kòżdą zaczãtą gòdzënã. Jiinfòrmacje w ti sprawie dôwô Ceńtrum Wespółrobòtë Młodëch w Gdinie.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑