Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 10 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.10 (csb)

  • Wicy jak 26 tësący zgłoszeniów na Krajewi Kôrce Zagróżbë Bezpiekù mają òdnotérowóné pòmòrsczi szandarzë.
  • Kùńczi sã stôwianié nowégò bùdinkù Ùrzãdu Gminë w Kôrsënie.
  • Wiejskô Swietlëca i Strzodowiszczowi Dodóm Samòpòmòcë w Kòbùsewie w gminie Przedkòwò mdą miec nową sedzbã.

  WTÓRK, 10 rujana

  • Przekrocziwanié chùtkòsë, lëché parkòwanié, picé alkòhòlu w niedozwòlonëch placach – wicy jak 26 tësący taczich zgoszeniów mają òdnotérowóné na Krajewi Kôrce Zagróżbów Bezpiekù na Pòmòrzim.

  Szandarzë mają òbtaksowóné ji efektiwnosc pò pôrãnôsce miesącach fąksnérowaniô. – To je bëlné nôrzãdło żebë dac bôczënk służbów na drobné wëkroczenia, a tëch prawie je nôwicy – gôdô Anéta Pòtrëkùs z Krézowi Kòmeńdë Pòlicje we Wejrowie. Na Pòmòrzim nôwicy – wiccy jak 7 tës. 200 zgłoszeniów – tikało sã przekrocziwaniô chùtkòscë. Wnet 6 tës. 600 to lëché parkòwanié, a wicy jak 5 i pół tësąca to alkòhòlowé libacje w niedozwòlonëch môlach. Wedle fąkcjonariuszów zgłoszeniów je wiedno wicy, bò òd zélnika tegò rokù mòże do nich dodac całowny òpis zdarzeniô. Jinternetowô kôrta zagróżbów rëgnãła pilotażowò łońsczégò rokù w lëpińcu w trzech wòjewództwach – w tim w pòmòrsczim. Dwa miesące pózni ji syg òbjimnął całé państwò.

  • Pò 4 latach starë, kùńczi sã stôwianié nowégò bùdinkù – Ùrzãdu Gminë w Kôrsënie.

  Dérëje robòta zrzeszonô z elewacją òbiektu i wëkùńczenim westrzódka. Ùrzãdnicë do nowëch biórów mają przecygnąc na zymk. Pierszô robòta przë stôwianim nowi sedzbë sã zacza ju w 2013 rokù i miała skùńczëc łoni. Równak pò tôklach zrzeszonëch z pierszim wëkònywaczã, gmina zrobiła nowi przetôrg i przez to przedłëżëła czas realizacje. W tim rokù na drëdżi etap jinwesticje òni delë 2 mln zł. – Robòta jidze wedle planu – zagwësniwô wójt Róman Brunka. W nowim bùdinkù to dô bióra dlô robòtników Ùrzãdu i zala pòsedzeniów Radzëznë Gminë. Całowny kòszt jinwesticje to je wicy jak 3 mln złotëch.

  • Gmina Przedkòwò remòńtëje bùdink – pò ùszłi szkòle w Kòbùsewie.

  W przińdnoce tam mdze Strzodowiszczowi Dodóm Samòpòmòcë. Terô placówka fąkcjonëje w jizbach pachtowónëch òd Dodomù Spòlëznowi Pòmòcë.
  Nowô sedzba mdze dostosowónô do pòtrzebów niefùlsprawnëch, tam bądze téż gwińda zamòńtowónô. – W òbrëmienim robòtów je téż wëdzélenié gabinetu do pòtkaniów z psychòlogã i zlów dostosowónëch do rehabilitacje i zajmòwi terapie, zrobienié nowëch tinków, pòsôdzków, trapów, wòdno-karnôlizacjowi a téż elektriczny jinsztalacje – wëmieniwô wójt gminë Przedkòwò Andrzéj Wërzëkòwsczi. W dôwny sedzbie szkòłë bądze téż wiejskô swietlëca, jakô mdze służëła mieszkańcóm sołectwa Kòbùsewò. Jiinwesticjô je całowno realizowónô z bùdżetowi rezerwë państwa i za to przińdze wnet 800 tësący złotëch.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑