Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.13 (csb)

  • Ùmarł jeden òd nôbëlniészich jãzëkòznajarzów prof. Édwôrd Bréza. Béł 85 lat stôri.
  • “Móm w sprawie Katalonie wiele empatie jakno Kaszëba” – rzekł przédnik Eùropejsczi Radzëznë Donald Tusk przed gôdkama z Carlesa Puigdemontã.
  • Wëpiszë anketã i pòmòżë pòlepszëc Òbëwatelsczi Bùdżet i Drëszny Fërtel – òni apelëją w Gdinie.

  PIĄTK, 13 rujana

  • Ùmarł jeden òd nôbëlniészich jãzëkòznajarzów prof. Édwôrd Bréza – béł 85 lat stôri.

  To béł profesór Gduńsczégò Ùniwersytetu, hònórny òbëwatél Kòscérznë, Dzemión i Lëpùsza. W jegò ùróbkù je wicy jak 2 200 ksążkòwëch i gazétnëch pòzycjów. Profesór Bréza sã zajimôł colemało badérowanim kaszëbsczégò jãzëka i ònomastiką – to je gwôsnyma pòzwama jak nôzwëstka czë pòzwë môlëznów. Pòchôdôł z Kaliszza w gminie Dzemiónë, a spòdlëczną szkòłã mô skùńczoné w sąsednym Lëpùszu. Tu łońsczégò rokù dostôł hònórné òbëwatelstwò gminë. – Tak tedë ò profesorze gôdelë redachtór Dariusz Majkòwsczi i wójt Lëpùsza Mirosłôw Ebertowsczi. Łoni na ùroczëznach daniô hònórnégò òbëwatelstwa gminë Lëpùsz profesór Bréza spòminôł swòje drãdżé dzecné lata, czej piechti szedł z Kalisza do szkòłë w Lëpùszu. Profesór Bréza miôł wiele wôżnëch ùczałëch stanowiszczóé, w latach 2008-10 to béł prowadny Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Jegò nôwôżniészé pùblikacje to: „Toponimia powiatu kościerskiego”, „Nazwiska Pomorzan” i wëdónô wëcmanim z profesorã Trédrã „Gramatyka Kaszubska”.

  • “Móm w sprawie Katalonie wiele empatie jakno przedstôwca etniczny miészëznë, jakno Kaszëba” – rzekł przédnik Eùropejsczi Radzëznë Donald Tusk przed gôdkama z Carlesa Puigdemontã.

  Ta deklaracjô dzywi temù, że ùszłi premiéra Pòlsczi, chòc nierôz pòdsztrichiwôł że je Kaszëba, to nigdë nie pòstulowôł ùznaniô naju za etniczną miészëznã w pòlsczim prawie. Jak na te rewelacje zareagòwelë jinternaùcë? To mô sprawdzoné Adóm Hébel.

  • W Gdinie sã kùńczi anketowé badérowanié w jaczim mieszkańcowie gardu òceniwają latosé welowanié – na Òbëwatelsczi Bùdżet i Drëszny Fërtel.

  Równoczasno mòże zgłaszac ùdbë zmianów w pòsobny edicje. Latosô edicjô Òbëwatelsczégò Bùdżetu to bëła czwiôrtô òrganizowónô w Gdinie, a Drëszny Fërtel – drëgô. Mieszkańcowie kòżdi rok są pitóny ò jich zdanié. W ùszłëch latach dzãka nima midzë jinyma zmienił sã spòsób welowaniô – miast dzelëc limit jaczi przësłëgiwô fërtlowi, kòżdi mieszkańc wëbiérô do 5 pòdjimiznów i wskazywô jich wôżnosc. Zasadë Òbëwatelsczégò Bùdżetu òd zôczątkù më twòrzimë wëcmanim z mieszkańcama i rôczimë jich do diskùsje na tã témã 0 gôdô wiceprezydeńt Gdinie Michôł Gùcz. Anketowé badérowanié mdze dérowało do 16 rujana, jinternetowi fòrmùlar je do dostaniô na jinternetowi stronie gdińsczégò Òbëwatelsczégò Bùdżetu. Pòwrózk wa téż nalézeta na stronie radiokaszebe.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑