Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.10.17 (csb)

  • Dérëje zbiérka dëtków na renowacjã i kònzerwacjã dokazów jaczé twòrzą Skansen Józefa Chełmòwsczégo.
  • W nôblëższi czwiôrtk na smãtôrzu w Sopòtach òdbãdze sã pògrzéb swiãti pamiãcë profesora Édwarda Brézë.
  • Latosé diktańdo w gminie Szëmôłd. To ju slédné dnie na zapisë.

   WTÓRK, 17 rujana

  • Dérëje ziérka dëtków na renowacjã i kònzerwacjã dokazów – jaczé twòrzą Skansen Józefa Chełmòwsczégò.

  Pò cyklu charitatiwnëch kòńcertów, dëtczi téż mòże wpłacywac przez pórtal zrzutka.pl. Ùmarłi 4 lata nazôd artista na swòji zemie w Brusach-Jagliach òstawił skansen, dze trzimôł swòje sztaturë, òbrazë, familijné pamiątczi i przedmiotë codniowégò ùżëtkù. Równak z mijającym czasã dokazë sã niszczą, to je nót je òdnowic i zakònzerwòwac szpecjalnyma preparatama. Do te zélnikòwô chaja ùszkòdzëła dzél zabëtków i stojący na westrzódkù bùdink artistë. Na jegò òdbùdowã bëłë zbiéróné strzodczi òb czas charitatiwnëch kòńcertów òrganizowónëch przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. – Më mómë zebróné do gromadë półtora tësąca zł i dërch zbiérómë. – gôdô òrganizatórka Gita Michalewicz. Zbiérka dëtków wcyg warô na pórtalu zrzutka.pl pòd zéwiszczã „Ratunek dla Skansenu Józefa Chełmowskiego”. Dopiérze je zebróné 2 700 zł.

  • W nôblëższi czwiôrtk na smãtôrzu w Sopòtach òdbãdze sã – pògrzéb swiãti pamiãcë profesora Édwarda Brézë.

  Kaszëbsczi ùczałi ùmarł 12 rujana, badące 85 lat stôri. Béł òn znónym jãzëkòznajôrzã i akademicczim szkólnym. Napisôł blëskò 2200 nôùkòwëch i pòpùlarnonôùkòwëch dokazów, w tim przełomòwą „Gramatikã kaszëbską”, jaką stwòrzëł razã z swiãti pamiãcë profesorã Tredrã. Przez wiele lat angażowôł sã téż w robòtã Radzëznë Kaszëbsczi Jãzëka i òrganizacjã Kòscérsczich Targów Ksążczi „Costerina”. Profesor Édward Bréza pòchôdôł z Kalësza w gminie Dzemiónë, a òd lat mieszkôł w Sopòtach. I to tam w nôblëższi czwiôrtk òdbãdze sã pògrzéb ùczałégò – ò gòdzenie 12-sti w pôłni mdze òdprawionô mszô swiãtô w kòscele swiãtégò Bernata,a pò ni ùroczëzna na kòmùnalnym smãtôrzu kòl szaséj Malczewsczégò.

  • Latosé diktańdo w gminie Szëmôłd – to ju slédné dnie na zapisë.

  XVI edicjô tëch miónków dlô piszącëch pò kaszëbskù mdze w Bòjanie 4 smùtana. Czas na zapisë mómë do 25 rujana. W tim rokù ùczãstnicë mdą so mùszelë radzëc z tekstama jaczé òpisywają ùtwórstwò Józefa Chełmòwsczégò – rzezbiarza i folozofa z pôłniô, jaczi je patronã latoségò rokù w Zrzeszenim. Latosô edicjô òd ùszłëch mô sã różnic wikszą òdemkłoscą – do Halë w Bòjanie w sobòtã 4 smùtana më rôczimë wszëtczich, nié blós tëch, co chcą napisac diktańdo – zachãcywô wójt gminë Szëmôłd Riszôrd Kalkòwsczi. Dzéń diktańda mô sã tedë stac familijną rozegracją, na jaką wstãp je wòlny i kòżdi naléze cos dlô se. Ti, co chcą spróbòwac, jak jima jidze wstôwianié sztriszków i blewiązków nad lëtrama wëstąpią w òsmë kategòriach. Fòrmùlar i wszelejaczé jinfòrmacje to mòże nalézc na stronie kaszubi.pl. Zapisë na diktańdo warają do 25 rujana.

  • Kòńcert Halënë Frąckòwiôk do mdze jedna òd atrakcjów latoségò Dnia Seniora w Rëmi – to w nôblëższą niedzelã.

  Bilietë są za darmòka – to je nót òdebrac w jizbie 113 Ùrzãdu Gardu Rëmi. Pierszi plac mają ti co mają Rëmską Kôrtã Seniora i lëdzë jaczi mają złożoné wniosk ò ji wëdanié. Halëna Frąckòwiôk zaspiéwô swòje nôwikszé szlagrë w halë rëmsczégò MOSiRu, kòńcert mdze 22 rujana ò 4:30 pò pôłni,. Rëchli tegò dnia do dispòzycje seniorów mdą: prawny rôdca, kòsmeticzka, dochtór geriatra i trenérowie Nordic Walkingù czë fitnessu. Skòrzëstac z jich doradów to mdze mógł w Centrum Abraham òd 9:00 do 2:00 – pò rëchlészi registracje.

  Klëka Radia Kaszëbë, 16.10.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑