Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.10.20 (csb)

  • Bez niegò nie bëłobë dzysdniowi kaszëbiznë. Dzãkùjemë profosorze – tak Édwardã Brézã wspòminelë wczora ùczãstnicë pògrzebòwëch ùroczëznów w Sopòtach.
  • Pòdrechùją pierszi rok rewòlucje – na Midzëkòngresowim Zjezdze Młodëch Kaszëbów w Chmielnie.
  • Przed nama swiãto kaszëbsczi lëdowi mùzyczi – Cassubia Cantat w Ceńtrum Kùlturë w Bëtowie 28 rujana.

  PIĄTEK 20 października

  • Za robòtã dlô kaszëbizë, żëczlëwòtã i prôwdzëwòtã – za to profesorowi Édwardowi Brezë, wczora wczas jegò òstatny drodżi, dzãkòwelë, ùczałi z Gduńsczégò Ùniwersytetu i nôleżnicë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  W pògrzëbòwëch ùroczëznach ùdzél wzãlë téż samòrządôrze z Kòscérznë, Dzemión i Lëpùsza, jaczich ùczałi béł hònornym mieszkeńcã. Pògrzéb òdbëł sã na smãtôrzu w Sopòtach, gdze Kaszëbi òstatny rôz zaspiéwelë profesorowi „Kaszëbskô Królewô”. W miono państwòwëch wëszëznów – profesora Brezã żegnôł wiceminyster kulturë Jarosłôw Zelina. Gôdôł ksądz Marianóm Miotk, jaczi òdprôwiôł pògrzebòwą mszą swiãtą. Profesor Édward Bréza béł 85 lat stôri. Òstôł pòchòwóny na kòmùnalnym smãtôrzu w Sopòtach.

  • Młodi Kaszëbi – òddolnô rësznota jakô przez rok sã stała głosã młodëch lëdzy w wôżnëch dlô nôrodu sprawach zéńdze sã w Chmielnie – cobë pòdrechòwac pierszi rok zjawiszcza, jaczé dobëło pòzwã “rewòlucje młodëch”.

  I Midzëkòngresowi Zjôzd Młodëch Kaszëbów to mdze téż leżnosc dlô lëdzy z bùtna na pòznanié, abò dołączenié do karna. Wszëtkò mdze w Dodomù Kùlturë w Chmielnie ò 11:30. Rëchli, ò 10:00 w kòscele mdze òdprawionô Mszô Swiãtô. Na programã sã skłôdô pòdrechòwanié pierszégò rokù fąkcjonowaniô Młodëch Kaszëbów i ùdbë na pòsobné projechtë. Przede wszëtczim równak ùczãstnicë sami sã mdą mòglë wëkazac na warkòwniach – zapòwiôdô Katarzëna Kankòwskô Filëpiôk, jinicjatórka wëdarzeniô, jakô bëła gòscã pòrénkòwi aùdicje. A to co sã ùdało zrobic to midzë jinyma wëdanié gazétë Kaszëbskô Zemia, pórtal Nëże, pòtkania z młodima, wëjazdë i warkòwnie. 18 smùtana w chmieleńsczim Dodomù Kùlturë mògą sã pòtkac wszëtcë chãtny. Całą gôdkã z najim gòscã mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl

  • Cassubia Cantat to je festiwal tradicjowi mùzyczi – òdswiéżony nowima aranżacjama.

  Przezérk je sczerowóny do karnów, solistów i jinstrumentalëstów, jaczi szëkają za nowima stegnama. Repertuar to piesnie z platczi Cassubia Incognita – registracje badérowaniów lëdowégò ùtwórstwa sprzed wicy jak pół stalata. Ùczëjemë tam tedë lëfórczi, jaczé towarzëłë najim przódkóm w jich codniowim żëcym, jak Gãsy ùd, czë Tóna Szmùgała, a nié kòmpòzycje przërëchtowóné z mëslą ò letnikach, taczé jak Kaszëbsczé Jezora. Kònkùrs òdbiwô sã òd 2010 rokù i ùszłé edicje pòkazywają, że bédënczi mùzykańtów są wiedno czekawszé – rôczi Jaromir Szréder ze Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie. Gôdôł na naji antenie òrganizatór kònkùrsu Jaromir Szréder. Pò kòżdi edicje festiwalu je wëdôwónô platka z aranżacjama ùczãstników i archiwalnyma nagraniama, chtërne bëłë dlô nich jinspiracją. Wëstãpë ùczãstników mdą 28 rujana w Bëtowsczim Ceńtrum Kùlturë òd 10:00 do 6:30 wieczór. Wstãp je wòlny.

  Radio Kaszëbë, 16.10.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑