Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.23 (csb)

  • W bankù to sã mòże zapòznac z bédënkã pò kaszëbskù – tak Credit Agricole wëchôdô do klijeńtów jaczi sã pòsłëgiwają jãzëkama miészëznów.
  • Òb zëmã lubińców kòpaniô balë rôczi na halã lëńsczi LZS – na II wòjewódzczé mésterstwa w nożny halowi balë.
  • Ò Janie Trepczikù w 110 roczëznã jegò ùrodzeniô – mdą gadac w strzodã w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w Gdinie.

  PÒNIEDZÔŁK, 23 rujana

  • Beszitë ò bòrgach, òbszczãdnoscowim kòńce i zarządzywanim finansama – ò tim mòżemë pòczëtac na szpecjalnëch lecónkach w kaszëbsczim jãzëkù, jaczé pùscył w òbiég bank Credit Agricole.

  Dzãka temù klijeńcë mògą zapòznac sã w tim jãzëkù z bédënkã w placówkach w Trzëgardze, Rëmi, Wejrowie, Kartuzach, czë Lãbòrgù. Pôrã miesący nazôd ta sama ùdba bëła zrealizowónô przez bank na Szląskù. Dzãka temù më chcemë żebë ti co przëchôdają do naju sã nie czëlë wëkluczony – czëjemë w wëpòwiescach ùdbòdôwôczów tegò métla wińdzeniô do klijeńta. Ùdba sã sprôwdzô – zagwësniwô Przemisłôw Przëbëlsczi, rzecznik bankù Credit Agricole. Ò tim, że lëdze chcą załatwiac sprawë w swòjim jãzëkù bankérowie wiedzą nié òd dzysô. Klieńcë zaczinelë sami gadac w rodny mòwie – spòminô Sandra Domaszk – robòtniczka placówczi w Rëmi. Ùdba na promòwanié bankù w kaszëbsczim jãzëkù je dobrze przëjãtô przez klijeńtów, a w jinternece corôz wicy je głosów zachãcywającëch jiné firmë do przedstôwaniô swòjégò bédënkù w najim jãzëkù.

  • Òb zëmã lubińców kòpaniô balë rôczi na halã lëńsczi LZS – na II wòjewódzczé mésterstwa w nożny halowi balë.

  Miónczi mdą 12 gòdnika w Spòdlëczny Szkòle w Lëni. Òrganizatorama są Lëdowé Spòrtowé Karna, le do riwalizacje mòże stanąc kòżdé karno, nawet tzw. pòdwòrzowé. Tak jak w łońsczi, pierszi edicje, zachãcywómë do pòspólny riwalizacje kòżdi zort karnów – rôczi Jón Trofimòwicz, wiceprzédnik Wòjewódzczégò Zarządu LZS-ów. Zapisë warają do 21 smùtana, wszelejaczé jinfòrmacje jidze nalézc na stronie gminalinia.com.pl. Na bòjiszczu miónkarze stóną 12 gòdnika. Zapisac to sã mòże pòd adresą gok@gminalinia.com.pl.

  • Ò Janie Trepczikù w 110-tą roczëznã jegò ùrodzeniô – òni mdą gadac w strzodã w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w Gdinie.

  Jón Trepczik sã ùrodzył 22 rujana 1907 rokù w Strëszi Bùdze kòle Mirochòwa, ùmarł 3 séwnika 1989 we Wejrowie. Jeden òd nôbëlniészich pòétów, piesniôrz, nôleżnik Regionalnégò Zrzeszeniô Kaszëbów w Kartuzach i krãgù Zrzeszińców a téż Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Dejológ, leksykògraf – aùtór pòlskò-kaszëbsczégò słowarza, pedagóg, wespółzałóżca Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. W Gdinie w sedzbie Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë 25 rujana òni òdemkną wëstôwk „Jón Trepczik – piesniodzéj kaszëbsczi zemie. W 110 roczëznã ùrodzneiô.” Bądze téż pòtkanié z wespółùtwórcą wëstôwkù, Radosławã Kamińsczim. Wernisaż sã zacznie ò 5:30.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑